Łódzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo -Technicznych NOT informuje, że przyjmuje zapisy na szkolenie pn.

„Wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015”

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy ISO 9001:2015 oraz procesem funkcjonowania w firmie Systemu Zarządzania Jakością.

Program szkolenia:

  1. Zrozumienie organizacji i jej kontekstu.
  2. Przywództwo i zaangażowanie w organizacji.
  3. Planowanie Systemu Zarządzania Jakością.
  4. Wsparcie w ustanowieniu, wdrożeniu, utrzymaniu i ciągłemu doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością.
  5. Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi.
  6. Ocena efektów działania.
  7. Plany doskonalenia w organizacji.

Prowadzący zajęcia:
Zweryfikowany wykładowca ŁRF SNT-NOT- Pani mgr inż. Jolanta Śmiałkowska

Miejsce szkolenia:
Dom Technika, 90-007 Łódź, Pl. Komuny Paryskiej 5a, VI piętro, sala 605.

Termin szkolenia:
26-27.09.2017 r. w godz. 10.00 – 15.00

Koszt szkolenia:
650 zł – opłata zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust.1p.29a Ustawy o VAT

Wpłaty przyjmowane są na konto:
Nazwa banku: Bank Millennium S.A.
Nr rachunku: 64 1160 2202 0000 0000 6186 8386

Zapisy przyjmowane są do dnia 22.09.2017 r.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają CERTYFIKAT ukończenia szkolenia wydany przez Łódzką Radę Federacji SNT-NOT

Szczegółowe informacje:
Mariola Pasikowska — Kierownik Ośrodka Doskonalenia Kadr Technicznych
tel.+48  42 637 18 98; 600 374 114
Anna Kazimierczak — Specjalista ds. szkoleń i usług technicznych
tel. +48 42 637 18 98; 663 055 403
odkt-not@not.lodz.pl 

Szkolenie -ISO