Komisja Odznaczeń i Konkursów

Kadencja 2017- 2021

Przewodniczący Komisji:                       Mieczysław Staniucha (SIMP)
Za-ca Przewodniczącego Komisji:       mgr inż. Ireneusz Chabrowski (SWP)
Członek Komisji:                                    prof. Kazimierz Przybysz (SPP)
Członek Komisji:                                    Jerzy Powierza (SEP)
Członek Komisji:                                    Antoni Sokolski (SITPMB)
Członek Komisji:                                    Romuald Srokowski (SITR)
Sekretarz Komisji:                                 Bożena Bednarek ( SITLiD)
Opiekun Komisji z ramienia ŁRF SNT-NOT : Lilia Augustyniak

INFORMACJE:

  1.  Zebrania Komisji odbywają się dwa razy w roku ( I kwartał i III kwartał)

 

REGULAMINY:

  1. Regulamin Komisji i Komitetów Naukowo-Technicznych ŁRF SNT-NOT
  2. Regulamin Komisji FSNT-NOT ( z dnia 14.03.2017 r.)
  3. Regulamin nadawania Tytułu Zasłużony Senior NOT wraz z wnioskiem ( z dnia 25.06.2015 r.)
  4. Regulamin przyznania Odznak Honorowych NOT FSNT wraz z wnioskiem( z dnia 29.06.2015 r.)
  5. Regulamin nadawania Medalu im. inż. Piotra Stanisława Drzewieckiego wraz z wnioskiem ( z dnia 12.12.2015 r.)
  6. Regulamin nadawania Medalu im. Feliksa Kucharzewskiego wraz z wnioskiem ( z dnia 12.12.2015 r.)