Komisja Nagród, Konkursów i Odznaczeń

                     XXIX KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ  W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

W dniu 22.09.2016 r. odbył się finał XXIX edycji dorocznego „Konkursu na najlepszą pracę magisterską w Politechnice Łódzkiej”, organizowanego przez Łódzką Radę FSNT – NOT oraz Radę Uczelnianą FSNT – NOT w Politechnice Łódzkiej.

Skład Komisji Konkursowej:

Adam Rylski (SPWiR) przewodniczący Komisji
Jerzy Leo (SITPChem) sekretarz Komisji

Do konkursu zgłoszono 23 prace magisterskie. Wszystkie zgłoszone prace charakteryzowały się bardzo wysokim poziomem naukowym i zdolnością aplikacyjną.

Za najlepszą pracę magisterską Komisja uznała pracę autorstwa mgr inż. Bartosza Pązika z Instytutu Inżynierii Materiałowej (kierujący pracą: dr hab. inż. Jacek Grabarczyk). Autor w swojej pracy skupił się na opracowaniu atrakcyjnej dla przemysłu i opłacalnej z ekonomicznego punktu widzenia technologii, poprawy trybologicznych właściwości stopów tytanu w szczególności, możliwej do zastosowania w przypadku aplikacji biologicznych, zwłaszcza na wysoko obciążone węzły tribologiczne w implantach medycznych. Najistotniejszym elementem badań były testy tribologiczne, które pozwoliły na bezpośrednie porównanie efektów obróbki cieplno-chemicznej wykonanej rożnymi technikami i ich wpływ na poprawę właściwości tribologicznych badanych stopów. Na szczególną uwagę to wyniki uzyskane w przypadku nawęglanych stopów, gdzie wskaźnik zużycia powierzchni próbki w zależności od rodzaju stopu w stosunku do próbki niemodyfikowanej zmniejszył się od 160 do 585 razy. Tak osiągnięty wynik jest istotny z aplikacyjnego punktu widzenia i niewątpliwie przydatny dla gospodarki w praktyce przemysłowej.

Ponadto Komisja wyróżniła pięć prac:

1.Pana mgr inż. Konrada Strzeleckiego z Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Zasadniczym celem tej pracy było opracowanie aplikacji internetowej do zarządzania interaktywnym stołem LED zbudowanej w oparciu o technologię Spring Framework. Dyplomant w ramach pracy samodzielnie wykonał prototyp stołu LED, obwody elektroniczne do połączenia poszczególnych podzespołów prototypu (dedykowany sterownik do stołu LED.) Ponadto dyplomant przygotował protokół komunikacji oraz przykładowe aplikacje pozwalające na interakcje użytkownika ze stołem.
2.Pana mgr inż. Rafała Dzikowskiego z Instytutu Elektroenergetyki. W pracy autor analizował pracę Lokalnych Obszarów Bilansowania (klastrów) pokazując aspekty techniczno ekonomiczne funkcjonowania takich klastrów. Nowa metoda bilansowania poprzez klastry energii została wprowadzona do ustawy o odnawialnych źródłach energii, co pozwala na praktyczne zastosowanie wyników pracy dyplomowej. Praca jest bardzo innowacyjna i w sposób istotny zasługuje na wyróżnienie łącząc z sobą praktyczność zastosowania z innowacyjnymi metodami stosowanymi w pracy.
3.Pani mgr inż. Anny Gołębiewskiej z Instytutu Technologii Polimerów i Barwników. Wykonane badania dotyczyły zagadnień związanych z uniepalnianiem kompozytów elastomerowych nowatorską metodą wykorzystującą zjawisko ceramizacji. Tego typu materiały zaczynają być wprowadzane do produkcji przez czołowych producentów kabli elektrycznych, którzy zapewniają w ten sposób integralność obwodów elektrycznych (zabezpieczenie żyły miedzianej przed stopieniem ) w budynkach użyteczności publicznej i środkach transportu publicznego nawet do dwóch godzin od momentu wybuch pożaru, co ma ogromne znaczenie dla ewakuacji ludzi i sprzętu z miejsc zagrożonych.
4.Pana mgr inż. Tomasza Smolarka z Instytutu Chemii Ogólnej i Ekonomicznej. Dotyczy pozostałości metabolitów amytrazy oraz wybranych pestycydów w próbkach miodu. Autor scharakteryzował amytrazę jak również metody jej analizy. Dyplomant w swojej pracy badawczej analizował różne rodzaje miodów w zależności od miejsca pochodzenia (w większości z regionów woj. łódzkiego) oraz okresu zbioru.
Stosując akredytowaną metodę ekstrakcji QuEChERS oraz analizę chromatograficzną w systemie LC-MS/MS autor zbadał pozostałości pestycydów w próbkach miodu. Badania te mogą być niezwykle przydatne do monitorowania środowiska.
5.Pani mgr inż. Magdaleny Mosińskiej z Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej.
Zasadniczym celem pracy było określenie wpływu składu nośnika oraz dodatku palladu do katalizatorów niklowych na ich aktywność w procesie parowo-tlenowego reformingu metanolu. Do najistotniejszych osiągnięć pracy zaliczmy wykazanie promującego wpływu palladu na aktywność i selektywność katalizatorów niklowych w procesie OSRM.

Zwycięzcy tegorocznej edycji Konkursu, podobnie jak w latach ubiegłych otrzymali z rąk prof. dr hab. inż. Mirosława Urbaniaka – Prezesa Zarządu ŁRF SNT-NOT, okolicznościowe dyplomy. Dyplomy te zostały wręczone w trakcie uroczystego otwarcia roku akademickiego 2016/2017 w Politechnice Łódzkiej.

 

XXVIII KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

     Łódzka Rada Federacji stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT już po raz 28  zorganizowała  Konkurs na najlepszą pracę magisterską w Politechnice Łódzkiej.

W tegorocznej edycji Komisja Konkursowa  przyznała I nagrodę dla  mgr inż. Jana Napieralskiego za pracę „ Reprezentacja danych w systemach rekomendacji”

Promotorem pracy był dr hab. inż. Mariusz Zubert, prof. PŁ.

Komisja Konkursowa przyznała również dwa wyróżnienia.

  • I wyróżnienie otrzymał mgr inż. Michał Gacki za pracę pt. „ Synteza i właściwości nowych połączeń koordynacyjnych metali dn-elektronowych z ketoprofenem. Promotorem pracy była dr inż. Karolina Kafarska.
  • II wyróżnienie otrzymała mgr inż. Justyna Pacak za pracę pt. „ Analiza pozostałości chemicznej w ceramice nieszkliwionej z Supraśla. Promotorem pracy była dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska

Zwycięzcy tegorocznej edycji Konkursu, podobnie jak w latach ubiegłych otrzymali z rąk prof. dr hab. inż. Mirosława Urbaniaka – Prezesa Zarządu ŁRF SNT-NOT, okolicznościowe dyplomy. Dyplomy te zostały wręczone w trakcie uroczystego otwarcia roku akademickiego 2015/2016 na Politechnice Łódzkiej.

praca-mgr-nr-2-zmpraca-mgr-zm