Komisja Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego w ŁRF SNT-NOT

Kadencja 2017- 2021

Przewodniczący Komisji:                                              Tadeusz Bębenek (SIMP)
Za-ca Przewodniczącego Komisji:                                 Mieczysław Staniucha (SIMP)
Członek Komisji:                                                             dr hab. inż. Jan Wojtysiak (SWP)
Członek Komisji:                                                             mgr inż. Tadeusz Kolbuszewski (SPP)
Członek Komisji:                                                             Józef Górecki (SITLiD)
Członek Komisji:                                                             Halina Szczepańska (SITR)
Członek Komisji:                                                             Wojciech Knera ( SITPMB)
Sekretarz Komisji:                                                          Czesław Maślanka (SEP)
Opiekun Komisji z ramienia ŁRF SNT-NOT :                 Lilia Augustyniak

INFORMACJE:

  1. Spotkania brydżowe w poniedziałki i czwartki  w godzinach 13:00-18:00
  2. Zebrania Komisji odbywają się dwa razy w roku ( I kwartał i III kwartał)

REGULAMINY:
1. Regulamin Komisji i Komitetów Naukowo-Technicznych ŁRF SNT-NOT

ARCHIWUM:

2016 – Komisja Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego

2015 – Komisja Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego