Komitet Naukowo -Techniczny ds. Jakości

Kadencja 2017- 2021

Przewodniczący Komitetu:                            Tadeusz Bębenek (SIMP)
Za-ca Przewodniczącego Komitetu:              mgr Anna Grabiszewska (SEP)
Członek Komitetu:                                          mgr inż. Katarzyna Zielińska (SWP)
Członek Komitetu:                                          mgr inż. Krystyna Szadowiak (SPP)
Członek Komitetu:                                          Roman Pepłowski (SITR)
Członek Komitetu:                                          Lucjan Zieliński (SIMP)
Członek Komitetu:                                          mgr lic. Stanisław Gola ( SITPMB)
Sekretarz Komitetu:                                        mgr inż. Grażyna Nowak (PRCP)
Opiekun Komitetu z ramienia ŁRF SNT-NOT : Lilia Augustyniak

Zebrania Komitetu Naukowo -Techniczny ds. Jakości

REGULAMINY:
1. Regulamin Komisji i Komitetów Naukowo-Technicznych ŁRF SNT-NOT

2016
2015