Komitet Naukowo -Techniczny ds. Jakości

W 2016 roku Komitet zorganizował spotkania seminaryjne:

I kwartał 2016 r.

  1. „ Oznaczanie wyrobów znakiem CE – wymagania wg norm unijnych – przypadki nieuprawionego wykorzystania znaków przez producentów spoza Unii Europejskiej” – Tadeusz Bębenek
  2. Aktualnie obowiązujące normy PN-EN ( wprowadzone ostatnie zmiany) z zakresu systemów jakości” – Tadeusz Bębenek

II kwartał 2016 r.

  1. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi” – mgr inż. Grażyna Nowak w ramach XVI Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki organizowanego przez ŁRF SNT-NOT w Domu Technika w Łodzi

IV kwartał 2016 r.

  1. „Parametry charakteryzujące jakość emitowanego światła przez elektryczne źródła światła” – dr inż. Przemysław Tabaka z Politechniki Łódzkiej -SEP, uczestnikami seminarium byli nauczyciele i uczniowie szkół średnich w Łodzi.

 

 

W 2015 roku Komitet zorganizował spotkania seminaryjne:

  1. „ Badania materiałów – tkanin Technicznych” – w firmie Moratex w Łodzi (03.02.2015 r.)
  2. „Wykorzystywanie dawnych obiektów fabrycznych do rozbudowy łódzkich uczelni i tworzenia nowych miejsc pracy” –   mgr inż. Grazyna Nowak  ( 22.04.2015 r.)
  3. „ Fundusze Unijne na lata 2014- 2020 –możliwości pozyskiwania dofinansowania” – prowadzący dr Eugeniusz  Brzuska (14.05.2015 r.)
  4. „Parametry charakteryzujące jakość emitowanego promieniowania przez elektryczne źródła światła” – prowadzący – dr Przemysław Tabaka
  5. Zapoznanie uczestników spotkania z wyposażeniem zakładu, zakres świadczonych usług, możliwościami produkcyjnymi oraz ogólnymi założeniami zakładowego systemu jakości w Wojskowych Zakładach Lotniczych –prowadzący – mgr inż. Jolanta Śmiałkowska