Łódzka Rada Federacji SNT-NOT ogłosiła konkurs na najlepszą pracę magisterską w Politechnice Łódzkiej.

Praca powinna spełniać 3 warunki:

  • Ocena bardzo dobra
  • Przydatność dla gospodarki
  • Wykonanie w terminie i obrona w okresie pomiędzy 23 września 2016 r., a 15 września 2017 r.

 Przewidziano nagrodę:

  • autor najlepszej pracy otrzyma 2500 zł brutto
  • promotor – 1500 zł brutto

Prace należy składać na ręce przewodniczącego komisji konkursu dr inż. Adama Rylskiego
(adam.rylski@p.lodz.pl, budynek Fabryki Inżynierów XXI w., pok. 306)
w terminie do 15.09.2017 r.

Do zgłoszonej pracy należy załączyć:

  1. Opinię promotora i recenzenta o pracy dyplomowej
  2. Zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające termin obrony pracy

 

Wręczenie nagród nastąpi podczas inauguracji roku akademickiego 2017/2018.

Prace mogą być zgłaszane indywidualnie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

konkurs NOT 2017-3