OGÓLNOPOLSKI KONKURS SZKOLNY „MŁODY INNOWATOR”
X edycja 2016/2017 Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie
ORGANIZATORZY:
Komitet Naukowo-Techniczny FSNT- NOT Doskonalenia Kadr
Towarzystwo Kultury Technicznej
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
Terenowe Jednostki Organizacyjne NOT
Adresaci konkursu:
uczniowie szkół podstawowych (kl. IV, V, VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (licea i technika)

Cel konkursu
Rozwijanie twórczego myślenia i krzewienie innowacyjnych postaw u dzieci i młodzieży, Konkurs spełnia ważny aspekt wychowawczy – uczy pracy zespołowej od pomysłu do realizacji. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Najlepsze prace są przedstawiane/demonstrowane na krajowych i międzynarodowych wystawach wynalazków

Temat innowacyjnego projektu
dowolne rozwiązanie techniczne, może być również udoskonaleniem już istniejącego produktu lub nowym oryginalnym pomysłem.

Harmonogram Konkursu:
Etap szkolny – do 1 marca 2017 r. – najlepszą pracę wybierają nauczyciele i uczniowie w szkołach
Etap okręgowy – do 31 marca 2017 r. – wyboru najlepszych prac dokonują Terenowe Jednostki Organizacyjne FSNT-NOT
wraz z Wojewódzkimi Ośrodkami Metodycznymi
Etap ogólnopolski – do 10 maja 2017 r. – wyboru najlepszych prac dokonują przedstawiciele FSNT-NOT,
Towarzystwa Kultury Technicznej, Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz
Ministerstwa Edukacji Narodowej
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród – czerwiec 2017 r.
Gala finałowa odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej