Uprzejmie informujemy, iż ogłoszono kolejny  nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP (termin: 03.09. – 21.09.2018 r.)

Jednym z niezbędnych  kryteriów merytorycznych podlegających ocenie punktowej  jest poziom  innowacyjności projektu, który określany jest m.in. w opinii o innowacyjności.

Opinie o innowacyjności projektu sporządzane są  przez  Łódzką Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych  – NOT jako stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim.

Oferujemy również Państwu kompleksową usługę związaną z przygotowaniem wniosku , prowadzeniem projektu aż do jego całkowitego rozliczenia.

Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close