Jury Konkursu pod przewodnictwem Prezes FSNT-NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny oceniło prace wykonane przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych pod względem pomysłowości, oryginalności rozwiązania, przydatności, wpływu na poprawę warunków bezpieczeństwa, dostępności wykorzystanych materiałów, estetyki wykonania przygotowanej dokumentacji i projektu oraz umiejętności pracy w zespole.

Wyróżnienie w kategorii technikum Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów w X edycji 2016/2017 Konkursu o tytuł „Młodego Innowatora” otrzymał:

 – Łukasz GRUSZCZYŃSKI uczeń kl. IV Zespołu Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli za projekt „(PO)RĘCZNY REHABILITANT- PRZYRZĄD DO REHABILITACJI PALCÓW”, przygotowany pod kierunkiem Kamy Kaczmarek.

 Pozostałe prace nadesłane na konkurs prezentowały również wysoki poziom i wykazywały duże zaangażowanie dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.

 Ze zwycięzcami oraz ich opiekunami, spotkamy się na uroczystości rozdania nagród.
Uroczystość odbędzie się w poniedziałek, 5 czerwca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Patronat nad konkursem objęła Minister Edukacji Narodowej.

 

Komisja Konkursowa ŁRF SNT NOT konkursu „Młody Innowator” składa gratulację.