XLIII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
– ZAWODY OKRĘGOWE

Bez tytułuW dniu 11 stycznia 2017 r. odbyły się zawody okręgowe XLIII OWT. W naszym okręgu, z pośród 470 uczniów biorących udział  w zawodach szkolnych, do zawodów okręgowych zakwalifikowało się 73 uczestników.
W związku z dużą liczbą zakwalifikowanych uczniów, Łódzki Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Technicznej podjął w tym roku decyzję o organizacji zawodów w dwóch miejscach. Grupa 31 uczniów  z 13 szkół naszego regionu przystąpiła jak zawsze do zawodów okręgowych w siedzibie Łódzkiej Rady Federacji SNT- NOT. Pozostała grupa 30 uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu olimpiady pochodziła z jednej szkoły – Technikum Nowoczesnych Technologii i dzięki przychylności Pani Agnieszki Nagody-Gębicz – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Kleszczowie, przystąpiła do zawodów w swojej placówce.

Uczestników zebranych w odnowionej Sali Kongresowej Łódzkiego Domu Technika powitał Andrzej Tarka – Dyrektor Biura Łódzkiej Rady Federacji SNT- NOT. Ewa Korzeniewska Pracownik Naukowy PŁ, członek Komitetu Głównego               i równocześnie Łódzkiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej  przedstawiła sylwetki dwóch osób
z „rodziny olimpijskiej „które odeszły w 2016 roku: pomysłodawcy OWT dr Ryszarda Kalisza oraz jej wieloletniego gospodarza inż. Jerzego Jasiuka –Dyrektora Muzeum Techniki  w Warszawie. Osoby te zostały upamiętnione minutą ciszy. Po omówieniu regulaminu zawodów okręgowych uczestnicy przystąpili do rozwiązywania zadań. W Kleszczowie otwarcia zawodów okręgowych XLIII OWT dokonała Pani Dyrektor Agnieszka  Nagoda-Gębicz. W uroczystości tej udział wzięli : Joanna Guc – Zastępca Wójta Gminy Kleszczów, prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak z Politechniki Łódzkiej , Prezes Zarządu Łódzkiej Rady Federacji SNT-NOT i jednocześnie Wiceprzewodniczący Łódzkiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej  oraz Barbara Świetlik – Sekretarz Łódzkiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej, która również przedstawiła sylwetki dr Ryszarda Kalisza i inż. Jerzego Jasiuka.
Po życzeniach powodzenia uczestnicy zawodów II stopnia  przystąpili do trudnych zmagań o miejsce w zawodach centralnych XLIII OWT.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów w Łodzi czuwali członkowie Łódzkiego Komitetu Okręgowego OWT: Mikołaj Rozalski, Sławomir Krotowski i Krzysztof Makowski, a w Kleszczowie Krzysztof  Smóka i Artur Szczęsny.

Łódzki Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Technicznej dziękuje wszystkim swoim członkom za bardzo sprawne przeprowadzenie zawodów.

Szczególne podziękowania składamy  Pani Dyrektor Agnieszce  Nagodzie-Gębicz i jej Pracownikom za udzielną gościnę i wspaniałe przygotowanie zaplecza. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tego co zobaczyliśmy i wierzymy, że
w niedalekiej przyszłości  doskonale wyposażone pracownie do przedmiotów zawodowych będą mogli zobaczyć również laureaci zawodów okręgowych naszego okręgu. Dziękujemy również Pracownikom Łódzkiej Rady Federacji SNT- NOT, którzy dopięli wszystko na przysłowiowy „ostatni guzik”.

Teraz do pracy przystępuje Jury Łódzkiego Komitetu okręgowego OWT, które wstępnie oceni prace uczestników.
Trzymamy kciuki!

                                                                                                                                     Barbara Świetlik                                                                                                                                                            Sekretarz Łódzkiego Komitetu Okręgowego OWT

WP_20170111_007

Otwarcie zawodów okręgowych XLIII OWT w ZSP w Kleszczowie
od lewej:
Joanna Guc – Zastępca Wójta Gminy Kleszczów , Barbara Świetlik –Sekretarz Łódzkiego Komitetu Okręgowego OWT,
prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak – Prezes Zarządu ŁRF SNT-NOT, Agnieszka  Nagoda-Gębicz – Dyrektor ZSP w Kleszczowie.

WP_20170111_003