Jury Łódzkiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej zakończyło ocenę testów i zadań uczestników zawodów I stopnia XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej.

W zawodach szkolnych brało udział 470 uczniów z 25 szkół ponadgimnazjalnych naszego okręgu.

Do zawodów II stopnia /okręgowych/ została zakwalifikowana rekordowa liczba 73 uczestników.

Najlepsze wyniki uzyskała młodzież :

– Technikum Nowoczesnych Technologii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie,
– I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Łodzi,
– Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej,
– Technikum nr 2 w Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli.

Wyrażamy  Szkolnym Komisjom OWT serdeczne podziękowania i uznanie za przygotowanie uczniów do zawodów szkolnych XLIII OWT oraz sprawne ich przeprowadzenie.

 Gratulujemy osiągniętych wyników wszystkim uczniom biorącym udział
w zawodach I stopnia.

  

Zawody II stopnia /okręgowe/ odbędą się 11 stycznia 2017 r.