W piątek, 5 stycznia 2018r. odbyły się zawody okręgowe XLIV OWT. W naszym okręgu, spośród 422 uczniów biorących udział w zawodach szkolnych, do zawodów okręgowych zakwalifikowało się 18 uczestników.

Zgodnie z tradycją zawody okręgowe były rozgrywane w Łódzkim Domu Technika.

Uczestników zawodów przywitał mgr inż. Andrzej Tarka – Dyrektor Biura  Łódzkiej Rady Federacji SNT- NOT, który życzył młodzieży sukcesów oraz przedstawił działania  ŁRF SNT- NOT mające na celu wspieranie i upowszechnianie wiedzy w dziedzinie nauk technicznych oraz teorii i praktyki zarządzania projektami, w tym innowacyjnymi, dla ułatwienia rozwoju przemysłowego i społecznego regionu łódzkiego oraz kraju.

Po podziękowaniach za życzliwość i ciepłe przywitanie uczestników zawodów mgr Barbara Świetlik Sekretarz Łódzkiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej zapoznała młodzież z regulaminem zawodów okręgowych.

Po życzeniach powodzenia uczestnicy zawodów II stopnia  przystąpili do trudnych zmagań o miejsce w zawodach centralnych XLIV OWT.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów  czuwali: Mikołaj Rozalski i Krzysztof Makowski – Członkowie Łódzkiego Komitetu Okręgowego OWT.

Teraz do pracy przystępuje Jury Łódzkiego Komitetu Okręgowego OWT, które wstępnie oceni prace uczestników.