XLIV OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ

 rok szkolny: 2017/2018

 

W roku szkolnym 2017-2018 odbędzie się XLIV Olimpiada Wiedzy Technicznej.   Będzie ona rozgrywana podobnie jak w latach ubiegłych
w szkołach ponadgimnazjalnych. Organizatorem Olimpiady jest Naczelna Organizacja Techniczna.
Jest to jedna z większych olimpiad tematycznych, w której  rokrocznie bierze udział prawie 8 tysięcy zawodników – uczniów z blisko 400 szkół ponadgimnazjalnych.

Zawodnicy mają szansę zdobyć tytuł laureata w  jednej z dwóch grup tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno – elektronicznej.  Olimpiada jest rozgrywana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.

Celem Olimpiady jest : rozbudzanie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowania zagadnieniami technicznymi, rozwijanie predyspozycji technicznych uczniów, doskonalenie  wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw uczniów zgodnie z Europejską i Polską Ramą Kwalifikacji, rozwijanie nabytych w szkole umiejętności technicznych oraz samokształcenie potrzebne do zdobycia odpowiednich umiejętności i uzyskania kompetencji specjalistyczno-technicznych, stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa, stwarzanie nauczycielom możliwości kierowania rozwojem uczniów i wspierania ich w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,umożliwienie podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z uczniami szczególnie uzdolnionymi, rozszerzenie współdziałania nauczycieli akademickich z renomowanych uczelni technicznych z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych w procesie kształcenia i wychowywania młodzieży.

 Terminy zawodów XLIV  OWT :

zawody I stopnia  –  eliminacje szkolne – odbędą się    –     20 października 2017 r.   

 zawody  II stopnia – eliminacje okręgowe – odbędą się  –   05 stycznia 2018 r.

zawody III stopnia – finały centralne – odbędą się      –       07 -08  kwietnia 2018 r.

Dyrekcje szkół otrzymają szczegółowe informacje wraz z zaktualizowanymi regulaminami XLIV Olimpiady w pierwszych dniach października.

Zawody okręgowe odbędą się w dniu  5 stycznia  2018 r.
w siedzibie Łódzkiego Komitetu Okręgowego OWT – Dom Technika NOT, Łódź, Pl. Komuny Paryskiej 5a.

Zawody centralne  odbędą się w dniach  7-8  kwietnia  2018 r. w Gdańsku.

Informacji Udziela:
mgr Barbara Świetlik
Sekretarz Łódzkiego
Komitetu Okręgowego OWT
tel. 600 290 809
swietlik.barbara@gmail.com
www.owt.edu.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN

PLAKAT