XLIV OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ

 rok szkolny: 2017/2018

 

W roku szkolnym 2017-2018 odbędzie się XLIV Olimpiada Wiedzy Technicznej.   Będzie ona rozgrywana podobnie jak w latach ubiegłych
w szkołach ponadgimnazjalnych. Organizatorem Olimpiady jest Naczelna Organizacja Techniczna.
Jest to jedna z większych olimpiad tematycznych, w której  rokrocznie bierze udział prawie 8 tysięcy zawodników – uczniów z blisko 400 szkół ponadgimnazjalnych.

Zawodnicy mają szansę zdobyć tytuł laureata w  jednej z dwóch grup tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno – elektronicznej.  Olimpiada jest rozgrywana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.

Celem Olimpiady jest : rozbudzanie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowania zagadnieniami technicznymi, rozwijanie predyspozycji technicznych uczniów, doskonalenie  wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw uczniów zgodnie z Europejską i Polską Ramą Kwalifikacji, rozwijanie nabytych w szkole umiejętności technicznych oraz samokształcenie potrzebne do zdobycia odpowiednich umiejętności i uzyskania kompetencji specjalistyczno-technicznych, stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa, stwarzanie nauczycielom możliwości kierowania rozwojem uczniów i wspierania ich w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,umożliwienie podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z uczniami szczególnie uzdolnionymi, rozszerzenie współdziałania nauczycieli akademickich z renomowanych uczelni technicznych z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych w procesie kształcenia i wychowywania młodzieży.

 Terminy zawodów XLIV  OWT :

zawody I stopnia  –  eliminacje szkolne – odbędą się    –     20 października 2017 r.   

 zawody  II stopnia – eliminacje okręgowe – odbędą się  –   05 stycznia 2018 r.

zawody III stopnia – finały centralne – odbędą się      –       07 -08  kwietnia 2018 r.

Dyrekcje szkół otrzymają szczegółowe informacje wraz z zaktualizowanymi regulaminami XLIV Olimpiady w pierwszych dniach października.

Zawody okręgowe odbędą się w dniu  5 stycznia  2018 r.
w siedzibie Łódzkiego Komitetu Okręgowego OWT – Dom Technika NOT, Łódź, Pl. Komuny Paryskiej 5a.

Zawody centralne  odbędą się w dniach  7-8  kwietnia  2018 r. w Gdańsku.

Informacji Udziela:
mgr Barbara Świetlik
Sekretarz Łódzkiego
Komitetu Okręgowego OWT
tel. 600 290 809
swietlik.barbara@gmail.com
www.owt.edu.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN

PLAKAT

Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close