ZEBRANIE ŁÓDZKIEJ RADY FEDERACJI STOWARZYSZEŃ
NAUKOWO – TECHNICZNYCH NOT
/ 21.06. 2017 r. /

W dniu 21 czerwca  2017 r. w Fabryce Inżynierów XXI Wieku /Politechnika Łódzka / odbyło się zebranie Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Zebranie otworzył i przewodniczył Wiceprezes Zarządu ds. statutowych  Adam Rylski, który powitał uczestników oraz odczytał wyjaśnienia dotyczące  nieobecności Prezesa Zarządu Mirosława Urbaniaka.

Zebranie przebiegło zgodnie z poniższym porządkiem obrad: 

  1. Zwiedzanie budynku Fabryki Inżynierów XXI Wieku (laboratoria oraz wejście na dach)
  2. Przyjęcie protokołu z zebrania Łódzkiej Rady FSNT-NOT z dnia
    26.04.2017 r.
  3. Informacja o ukonstytuowaniu się Zarządu i Komisji Rewizyjnej ŁRF SNT-NOT
  4. Propozycje powołania Komitetów Naukowo-Technicznych i Komisji w nowej kadencji – podjęcie uchwały, prośba do stowarzyszeń o delegowanie przedstawicieli Stowarzyszeń do prac w/w komisjach i Komitecie.
  5. Informacja o Konkursie na najlepszą pracę magisterską PŁ – prośba o sponsoring.
  6. Tematy wniesione.

 

20170621_161434 20170621_161950 20170621_162555 20170621_162913 20170621_163854 20170621_164551 20170621_164732 20170621_171258 20170621_171332 20170621_171701 20170621_171924 20170621_172717