Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych

OŚRODEK DOSKONALENIA KADR TECHNICZNYCH

powstał w 1966 roku i od tego czasu nieprzerwanie prowadzi działalność szkoleniową. Wykazuje szczególną staranność
w  doborze wykładowców do każdego tematu

Placówka jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych WUP nr ew. 2.10/00198/2005

 Organizuje:

 PRAKTYCZNE WARSZTATY Z ZAKRESU

  • wyceny nieruchomości

KURSY

  • pośrednik w obrocie nieruchomościami i zarządca nieruchomości
  • przygotowujące do uzyskania uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku
  • kosztorysowania robót budowlanych
  • dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (grupa1,2,3)
  • obsługi dźwigów, wciągników, wciągarek, żurawi warsztatowych, suwnic
  • obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych

SZKOLENIA

EGZAMINY

  • świadectwa kwalifikacyjne D i E w grupie 1,2,3

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych zleceniodawców organizujemy również kursy i seminaria o tematyce zaproponowanej przez klientów.
Dysponujemy własną bazą poligraficzną.

 Nasze usługi szkoleniowe są zwolnione z VAT-u

 tel. 42 637 18 98 , fax 42 632 50 03
mobile: +48 600 374 114 , +48 663 055 403
 www.odkt.pl
e-mail: biuro@odkt.pl, odkt-not@not.lodz.pl

Dom Technika w Łodzi
pl. Komuny Paryskiej 5a
VI piętro, pokój 601

ikony-social-face-100