Łódzka Rada Federacji

Stowarzyszeń

Naukowo-Technicznych NOT

 

SZKOLENIA I USŁUGI TECHNICZNE
WYNAJEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH , LOKALI UŻYTKOWYCH, SAL SZKOLENIOWYCH
W „DOMU TECHNIKA” W CENTRUM MIASTA

Zapraszamy do współpracy i do korzystania z naszej oferty

Cele ŁRF SNT-NOT

Celem Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT


jest wspieranie i upowszechnianie wiedzy w dziedzinie nauk technicznych oraz teorii i praktyki zarządzania projektami, w tym innowacyjnymi, dla ułatwienia rozwoju przemysłowego i społecznego regionu łódzkiego oraz kraju.

Realizujemy je poprzez:

 •  interdyscyplinarną platformę współdziałania 24 branżowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, zrzeszonych w Federacji;
 •  doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu zagadnień technicznych na zlecenie klientów, potrzebujących naszej fachowej wiedzy i umiejętności wysokiej klasy Specjalistów;
 • inicjowanie, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie rozwoju nauki, techniki, innowacji, edukacji, kultury i gospodarki,
 • kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Misja ŁRF SNT-NOT

Misją Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT

jest reprezentowanie społeczności technicznej i działanie na rzecz wzmocnienia roli polskich inżynierów i techników we współtworzeniu postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

Przejawia się ona w:

 • obronie interesów członkowskich stowarzyszeń oraz wspomaganie ich statutowych działań,
 • współpracy z władzami państwowymi, organami administracji rządowej i samorządowej, korporacjami i organizacjami pracodawców oraz związków zawodowych, izb gospodarczych i ich związków w dziedzinach technicznych, ekonomicznych i społecznych,
 • oddziaływaniu na rozwój edukacji, nauki, techniki, innowacji, kultury i gospodarki;
 • organizowaniu i prowadzeniu szkoleń i doskonaleniu kadr,
 • inicjowaniu i organizowaniu dobrowolnej certyfikacji wyrobów, usług i osób,
 • współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi, technicznymi i gospodarczymi,
 • upowszechnianiu i przestrzeganiu zasad etyki zawodowej,
 • sprawowaniu opieki nad zabytkami techniki i kultury technicznej.
Aktywność ŁRF SNT-NOT
Aktywność Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych przejawia się głównie w:

 • stwarzaniu warunków dla podniesienia wiedzy zawodowej inżynierów i techników oraz ochrony ich pozycji zawodowej,
 • uczestniczeniu i organizowaniu konferencji naukowych i technicznych, wystaw o zasięgu lokalnym i międzynarodowym oraz prowadzeniu innych działań w celu podniesienia poziomu naukowo – technicznego regionu i kraju;
 • czynnym uczestnictwie w działaniach związanych z rozwojem Łodzi i makroregionu poprzez opracowywanie opinii, ekspertyz, projektów, analiz;
 • udziale w rozwiązywaniu konkretnych zagadnień technicznych i gospodarczych dla przedsiębiorstw regionu oraz opracowywanie wniosków inwestycyjnych,
 • stymulowaniu postępu technicznego przez organizowanie konkursów na nowatorskie rozwiązania techniczne i poprawiające warunki życia społeczeństwa,
 • działaniu na rzecz podnoszenia znajomości zagadnień technicznych w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży.                                                

Prezes Zarządu ŁRF SNT-NOT
dr inż. Adam Rylski

Aktualności

Turniej PCCon

Turniej PCCon

Uwaga to już ostatnie dni, aby zapisać się do turnieju PCCon i zgarnąć fantastyczne nagrody! Poza kultowymi komputerami Amiga 1200 oraz 500 i Commodore 64, do wygrania: - Vouchery na wstęp do @Muzeum Elektroniki (Kraków lub Chorzów) dla dwóch osób, - bilety wstępu na...

XIII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

XIII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

Serdecznie zachęcamy do udziału w dniu 16.04.2024 r ( wtorek) w Domu Technika Pl. Komuny Paryskiej 5a na wykład i pokaz w ramach XIII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi 1. Pokaz modeli robotów i ich oprogramowania - godz 11 , I piętro sala 102 w Domu Technika...

ZŁOTA ODZNAKA HONOROWA NOT

ZŁOTA ODZNAKA HONOROWA NOT

Mamy zaszczyt poinformować, iż 12 stycznia 2024 roku, Wiceprezes ds. Statutowych ŁRF SNT-NOT, Przewodniczący ŁKO OWT -prof.  dr hab. inż Mirosław Urbaniak wręczył Pani mgr Barbarze Świetlik Złotą Odznakę Honorową NOT na spotkaniu pożegnalnym ŁKO OWE kadencji...

Zawody okręgowe 50 OWT – IWE

Zawody okręgowe 50 OWT – IWE

4 –go stycznia 2024 roku odbyły się zawody okręgowe L OWT-IWE Po raz szósty zostały przeprowadzone w Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie. Do zawodów szkolnych L edycji olimpiady w całym kraju przystąpiło 1631 uczniów z 173 szkół. W naszym okręgu...

Życzenia Świąteczne.

Życzenia Świąteczne.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, życzymy Państwu, chwil wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek, by w życiu zawsze panowała ta niepowtarzalna świąteczna atmosfera. Wielu budujących myśli, energii potrzebnej do osiągnięcia...

Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close