Łódzka Rada Federacji

Stowarzyszeń

Naukowo-Technicznych NOT

 

INNOWACJA to nie jest abstrakcja, to znaczące ULEPSZENIE
lub zupełnie  NOWE BRZMIENIE     
Andrzej Tarka

 Wszelkie prawa zastrzeżone Powielanie tylko za zgodą Autora

 

SZKOLENIA I USŁUGI TECHNICZNE
KSIĘGARNIA TECHNICZNA
WYNAJEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH , LOKALI UŻYTKOWYCH, SAL SZKOLENIOWYCH
W „DOMU TECHNIKA” W CENTRUM MIASTA

Zapraszamy do współpracy i do korzystania z naszej oferty

 

Relacja z 70 lecia ŁRF SNT- NOT

Cele ŁRF SNT-NOT

Celem Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT


jest wspieranie i upowszechnianie wiedzy w dziedzinie nauk technicznych oraz teorii i praktyki zarządzania projektami, w tym innowacyjnymi, dla ułatwienia rozwoju przemysłowego i społecznego regionu łódzkiego oraz kraju.

Realizujemy je poprzez:

 •  interdyscyplinarną platformę współdziałania 24 branżowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, zrzeszonych w Federacji;
 •  doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu zagadnień technicznych na zlecenie klientów, potrzebujących naszej fachowej wiedzy i umiejętności wysokiej klasy Specjalistów;
 • inicjowanie, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie rozwoju nauki, techniki, innowacji, edukacji, kultury i gospodarki,
 • kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Misja ŁRF SNT-NOT

Misją Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT

jest reprezentowanie społeczności technicznej i działanie na rzecz wzmocnienia roli polskich inżynierów i techników we współtworzeniu postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

Przejawia się ona w:

 • obronie interesów członkowskich stowarzyszeń oraz wspomaganie ich statutowych działań,
 • współpracy z władzami państwowymi, organami administracji rządowej i samorządowej, korporacjami i organizacjami pracodawców oraz związków zawodowych, izb gospodarczych i ich związków w dziedzinach technicznych, ekonomicznych i społecznych,
 • oddziaływaniu na rozwój edukacji, nauki, techniki, innowacji, kultury i gospodarki;
 • organizowaniu i prowadzeniu szkoleń i doskonaleniu kadr,
 • inicjowaniu i organizowaniu dobrowolnej certyfikacji wyrobów, usług i osób,
 • współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi, technicznymi i gospodarczymi,
 • upowszechnianiu i przestrzeganiu zasad etyki zawodowej,
 • sprawowaniu opieki nad zabytkami techniki i kultury technicznej.
Aktywność ŁRF SNT-NOT

Aktywność Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych przejawia się głównie w:

 • stwarzaniu warunków dla podniesienia wiedzy zawodowej inżynierów i techników oraz ochrony ich pozycji zawodowej,
 • uczestniczeniu i organizowaniu konferencji naukowych i technicznych, wystaw o zasięgu lokalnym i międzynarodowym oraz prowadzeniu innych działań w celu podniesienia poziomu naukowo – technicznego regionu i kraju;
 • czynnym uczestnictwie w działaniach związanych z rozwojem Łodzi i makroregionu poprzez opracowywanie opinii, ekspertyz, projektów, analiz;
 • udziale w rozwiązywaniu konkretnych zagadnień technicznych i gospodarczych dla przedsiębiorstw regionu oraz opracowywanie wniosków inwestycyjnych,
 • stymulowaniu postępu technicznego przez organizowanie konkursów na nowatorskie rozwiązania techniczne i poprawiające warunki życia społeczeństwa,
 • działaniu na rzecz podnoszenia znajomości zagadnień technicznych w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży.                                                

Prezes Zarządu ŁRF SNT-NOT
prof. dr hab. inż Mirosław Urbaniak

Aktualności

XLVIII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ

XLVIII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą w Warszawie, ul. Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa. OWT jest rozgrywana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i...

Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura

Zarząd Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Kryteria, które musi spełnić kandydat: 1. Wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne. 2. Co najmniej 8-letni staż pracy, w tym nie mniej niż pięć...

XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ –ZAWODY CENTRALNE

22 maja  b.r. do rywalizacji o zaszczytny tytuł Laureata XLVII Olimpiady Wiedzy Technicznej przystąpiło 39 uczestników  - 24 w grupie mechaniczno-budowlanej i 15 w grupie elektryczno-elektronicznej.Z naszego  okręgu w zmaganiach finałowych brał udział 1 uczeń z grupy...

XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ – ZAWODY OKRĘGOWE

W poniedziałek, 1 lutego 2021 roku odbyły się zawody okręgowe XLVII OWT. W naszym okręgu do zawodów zakwalifikowało się 40 uczniów. Niestety tylko 34 zawodników z sześciu szkół przystąpiło do zmagań. Już po raz trzeci zawody zostały przeprowadzone  w  Zespole Szkół...

XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ – ZAWODY OKRĘGOWE

W czwartek, 7 stycznia 2021 roku odbędą się zawody okręgowe XLIIV OWT. W tym roku do zawodów szkolnych, w skali kraju, przystąpiło i zawody ukończyło  1532 uczniów z 204 szkół. W naszym okręgu zgłosiło się  21 szkół. Niestety, z przyczyn nie zawsze leżących po stronie...

XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ

 XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą w Warszawie, ul. Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, http://www.not.org.pl W związku z ograniczeniami epidemicznymi...

PROINNOWACYJNE USŁUGI IOB DLA MŚP

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.06.2020 roku Minister Rozwoju  w wyniku pozytywnego rozpatrzenia naszego wniosku udzielił na kolejne dwa lata Akredytacji Łódzkiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w zakresie świadczenia usług doradczych o...

Egzamin i szkolenia kwalifikacyjne D i E

Komisja Kwalifikacyjna nr 682 powołana przy ŁRF SNT NOT w dniu 18.05.2020r. organizuje egzaminy sprawdzające kwalifikacje w zakresie: dozór i eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych - grupa 1,2,3 w Domu Technika w Łodzi, pl. Komuny Paryskiej 5a, II...

Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close