Łódzka Rada Federacji

Stowarzyszeń

Naukowo-Technicznych NOT

 

SZKOLENIA I USŁUGI TECHNICZNE
WYNAJEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH , LOKALI UŻYTKOWYCH, SAL SZKOLENIOWYCH
W „DOMU TECHNIKA” W CENTRUM MIASTA

Zapraszamy do współpracy i do korzystania z naszej oferty

Cele ŁRF SNT-NOT

Celem Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT


jest wspieranie i upowszechnianie wiedzy w dziedzinie nauk technicznych oraz teorii i praktyki zarządzania projektami, w tym innowacyjnymi, dla ułatwienia rozwoju przemysłowego i społecznego regionu łódzkiego oraz kraju.

Realizujemy je poprzez:

 •  interdyscyplinarną platformę współdziałania 24 branżowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, zrzeszonych w Federacji;
 •  doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu zagadnień technicznych na zlecenie klientów, potrzebujących naszej fachowej wiedzy i umiejętności wysokiej klasy Specjalistów;
 • inicjowanie, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie rozwoju nauki, techniki, innowacji, edukacji, kultury i gospodarki,
 • kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Misja ŁRF SNT-NOT

Misją Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT

jest reprezentowanie społeczności technicznej i działanie na rzecz wzmocnienia roli polskich inżynierów i techników we współtworzeniu postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

Przejawia się ona w:

 • obronie interesów członkowskich stowarzyszeń oraz wspomaganie ich statutowych działań,
 • współpracy z władzami państwowymi, organami administracji rządowej i samorządowej, korporacjami i organizacjami pracodawców oraz związków zawodowych, izb gospodarczych i ich związków w dziedzinach technicznych, ekonomicznych i społecznych,
 • oddziaływaniu na rozwój edukacji, nauki, techniki, innowacji, kultury i gospodarki;
 • organizowaniu i prowadzeniu szkoleń i doskonaleniu kadr,
 • inicjowaniu i organizowaniu dobrowolnej certyfikacji wyrobów, usług i osób,
 • współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi, technicznymi i gospodarczymi,
 • upowszechnianiu i przestrzeganiu zasad etyki zawodowej,
 • sprawowaniu opieki nad zabytkami techniki i kultury technicznej.
Aktywność ŁRF SNT-NOT
Aktywność Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych przejawia się głównie w:

 • stwarzaniu warunków dla podniesienia wiedzy zawodowej inżynierów i techników oraz ochrony ich pozycji zawodowej,
 • uczestniczeniu i organizowaniu konferencji naukowych i technicznych, wystaw o zasięgu lokalnym i międzynarodowym oraz prowadzeniu innych działań w celu podniesienia poziomu naukowo – technicznego regionu i kraju;
 • czynnym uczestnictwie w działaniach związanych z rozwojem Łodzi i makroregionu poprzez opracowywanie opinii, ekspertyz, projektów, analiz;
 • udziale w rozwiązywaniu konkretnych zagadnień technicznych i gospodarczych dla przedsiębiorstw regionu oraz opracowywanie wniosków inwestycyjnych,
 • stymulowaniu postępu technicznego przez organizowanie konkursów na nowatorskie rozwiązania techniczne i poprawiające warunki życia społeczeństwa,
 • działaniu na rzecz podnoszenia znajomości zagadnień technicznych w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży.                                                

Prezes Zarządu ŁRF SNT-NOT
dr inż. Adam Rylski

Aktualności

Rusza XLIX Olimpiada Wiedzy Technicznej

Rusza XLIX Olimpiada Wiedzy Technicznej

Szanowni Państwo, Zawody I stopnia ( szkolne)  XLIX  Olimpiady Wiedzy Technicznej odbędą się 14.11.2022 r. (poniedziałek) Olimpiada Wiedzy Technicznej będzie rozgrywana w tym roku nadal jako olimpiada tematyczna, której laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zzzw...

Z ogromnym żalem informujemy…

Z ogromnym żalem informujemy, iż w dniu 10.09.2022r. zmarł śp. Czesław Poppe , wybitny tłumacz j. Niemieckiego , współtwórca i pierwszy Kierownik Zespołu Tłumaczy Tekstów Technicznych NOT w Łodzi. Wieloletni Członek Rady Zespołu Usług Technicznych , oddany...

Przedsiębiorco jest szansa na dotacje unijne!

Przedsiębiorco jest szansa na dotacje unijne!

  W związku z ogłoszonym przez COP konkursem RPO WŁ 2014-2020 , Działanie XIII.1.-REACT-EU dla przedsiębiorstw – Wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19, oferujemy pomoc przy przygotowanie Wniosku aplikacyjnego. Nabór Wniosków od dnia...

Wycena sprzętu medycznego

Wycena sprzętu medycznego Uprzejmie informujemy, że w naszej ofercie posiadamy usługi wyceny oraz wystawiamy orzeczenia techniczne dla sprzętu i aparatury medycznej. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Więcej informacji pod numerami telefonów:604 260 099 oraz...

Prewencja wypadkowa ZUS

Prewencja wypadkowa ZUS

Łódzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo -  Technicznych NOT oferuje doradztwo techniczne i merytoryczne w zakresie pozyskania środków finansowych na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy ( w tym opracowanie oceny ryzyka zawodowego i obciążenia...

LOKALE DO WYNAJĘCIA W DOMU TECHNIKA w Łodzi

LOKALE DO WYNAJĘCIA W DOMU TECHNIKA w Łodzi

  LOKALE DO WYNAJĘCIA W DOMU TECHNIKA 113,36  m2 - poziom -1 ( tj. dwa przechodnie pomieszczenia o powierzchni 34,06 +51,46, dwa pomieszczenia o powierzchni 12,58 + 3,71   wszystko połączone zamknięty korytarzem o powierzchni 11,55 )  33,79  m2  - poziom -1 60...

XXX- lecie Stowarzyszenia Papierników Polskich

XXX- lecie Stowarzyszenia Papierników Polskich   W dniu 23.06.2022 r. Prezes Zarządu ŁRF SNT-NOT dr inż. Adam Rylski miał przyjemność uczestniczyćw obchodach XXX-lecia Stowarzyszenia Papierników Polskich  Głównym wydarzeniem obchodów było seminarium "OD SITPP do...

Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close