O nas

 

Łódzka Rada federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT prowadzi  szeroką działalność szkoleniowo-usługową i doradczą wspomagającą funkcjonowanie podmiotów gospodarczych nie tylko w województwie łódzkim . Dysponuje sprawdzoną merytorycznie, profesjonalną kadrą wykładowców, rzeczoznawców, specjalistów, doradców i tłumaczy, z którymi ma podpisane porozumienia  o współpracy w zakresie świadczenia usług o charakterze zawodowym oraz porozumienia o współpracy w zakresie świadczenia usług rozwojowych o charakterze doradczym.

W ramach podpisanych umów partnerskich współpracuje z Politechniką Łódzką, Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajową Izbą Biegłych Rewidentów Regionalnym Oddziałem w Łodzi  i wieloma innymi instytucjami.

W ramach działającego Zespołu Usług Technicznych świadczy następujące usługi techniczne: ekspertyzy i opinie techniczne, kosztorysy i nadzory budowlane, audyty i świadectwa energetyczne, audyty oddziaływania na środowisko , oceny maszyn pod względem minimalnych i zasadniczych wymagań, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, wyceny nieruchomości i ruchomości, wyceny wartości prawnych, niematerialnych i intelektualnych, usługi związane z pozyskiwaniem  funduszy unijnych, w tym opinie  o innowacyjności technologii i nowych wyrobów oraz opinie o wdrożeniu, doradztwo i pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – „ prewencja wypadkowa ZUS ‘’ oraz  tłumaczenia tekstów technicznych.

W ramach posiadanego Ośrodka Doskonalenia Kadr Technicznych organizuje praktyczne warsztaty z zakresu wyceny nieruchomości, kursy kosztorysowania robót budowlanych, pośrednika w obrocie nieruchomości i zarządcy nieruchomości, przygotowujące do uzyskania uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych . Szkolenia z zakresu bhp oraz  przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych D i E oraz przeprowadza egzaminy kwalifikacyjne D i E w grupie 1,2 i 3.

W poprzednich okresach aplikowania o środki unijne w latach 2007-2013 i 2014-2020 opracowała łącznie ponad 600 opinii o innowacyjności i wdrożeniu , zarówno dla Regionalnych Programów Operacyjnych, jak również dla Programów Krajowych.

Prowadzi również wynajem sal konferencyjnych i szkoleniowych / od 20 do 160 osób / oraz lokali użytkowych (biura, usługi)

 

Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close