Stowarzyszenia

 1. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)
  pl. Komuny Paryskiej 5a, pokój 412
  90-007 Łódź

  telefon: (42) 632-11-85
  e-mail: sekretariat@pzitb.lodz.pl
  Przewodniczący Oddziału w Łodzi : Przemysław Bodzak
 2. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego(SITPChem)
  pl. Komuny Paryskiej 5a, pokój 408
  90-007 Łódź

  telefon: (42) 633-94-88,
  Prezes Oddziału w Łodzi  : mgr inż. Eugeniusz Kulczycki
 3. Koło Stowarzyszeń Techników Cukrowników przy Politechnice Łódzkiej im. prof. Stanisława Zagrodzkiego
  Stowarzyszenie Techników Cukrowników (STC)
  ul. Stefanowskiego 4/10, Łódź; telefon: (42) 631-34-69
  Przewodnicząca Koła – dr inż. Agnieszka Papiewska
 4. Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP)
  pl. Komuny Paryskiej 5a , pokój 404, 409
  90-007 Łódź

  telefon: (42) 630-94-74, (42) 632 90 39, fax: (42) 630-94-74
  e-mail: sep@seplodz.pl
  Prezes Oddziału Łódzkiego: mgr inż. Władysław Szymczyk
 5. Stowarzyszenie Geodetów Polskich (SGP)
  pl. Komuny Paryskiej 5a, pokój 410
  90-007 Łódź

  telefon: (42) 630-94-79
  e-mail: lodz@sgp.geodezja.org.pl
  Prezes Oddziału w Łodzi: mgr inż. Teresa Rżanek – Kmiecik
 6. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji (SITK RP)
  pl. Komuny Paryskiej 5a, pokój 405
  90-007 Łódź

  e-mail: lodz@sitkrp.org.pl
  Prezes Oddziału w Łodzi: Janusz Andrzejewski
 7. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD)
  pl. Komuny Paryskiej 5a, pokój 410
  90-007 Łódź

  telefon: (42)630-94-79
  Prezes Oddziału w Łodzi: Bożena Bednarek
 8. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP)
  pl. Komuny Paryskiej 5a, pokój 201
  90-007 Łódź

   telefon: (42) 632-55-36
  e-mail: lodz@simp.pl
  Prezes Oddziału w Łodzi : mgr inż. Stanisław Sucharzewski
 9. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG)
  ul. Targowa 18, Łódź; telefon: (42) 675-93-15, (42) 675-92-09, (42) 679-13-77
  e-mail: biuro@sitpnig.lodz.pl
  Prezes Oddziału w Łodzi: mgr inż. Bogusława Gutowska
 10. Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (STOP)
  pl. Komuny Paryskiej 5a, pokój 403
  90-007 Łódź
  e-mail: stop@mnc.pl
  Prezes Oddziału w Łodzi: Wiesław Walczak
 11. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa (SITO)
  pl. Komuny Paryskiej 5a, pokój 410
  90-007 Łódź

  telefon: (42) 630-94-79
  Prezes Oddziału w Łodzi: Ewa Wojtczak
 12. Stowarzyszenie Papierników Polskich (SPP)
  pl. Komuny Paryskiej 5a
  90-007 Łódź

  pokoje: 801, 803, 808,
  telefon: (42) 630-01-17, fax: 632-43-65
  e-mail: info@spp.pl
  Prezes : mgr inż. Maciej Kunda
 13. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa (SITR)
  pl. Komuny Paryskiej 5a, pokój 401
  90-007 Łódź

  telefon:
  email: krystyna.tarkowska@not.lodz.pl
  Prezes Oddziału w Łodzi: mgr inż. Krystyna Tarkowska
 14. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS)
  pl. Komuny Paryskiej 5a, pokój 509
  90-007 Łódź

  telefon: (42) 632-77-25
  e-mail: pzits@pzitslodz.pl 
  Prezes Oddziału w Łodzi: dr inż. Bronisław Hillebrand
 15. Stowarzyszenie Inżynierów I Techników Przemysłu Spożywczego (SITSpoż)
  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Oddział Chłodnictwa i Jakości —żywności w Łodzi, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 84
  telefon: (42) 674-64-14, fax: (42) 674-81-24

  Prezes Oddziału w Łodzi: dr inż. Elżbieta Polak
 16. Stowarzyszenie Włókienników Polskich (SWP)
  pl. Komuny Paryskiej 5a
  90-007 Łódź

  pokoje:805, 806A;
  telefon:  (42) 633-40-95, (42) 632 71 15 , fax: 632 20 93
  e-mail: biuro@swplodz.pl
  Prezes Oddziału w Łodzi: prof. dr inż. Zbigniew Mikołajczyk
 17. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM)
  pl. Komuny Paryskiej 5a, pokój 509
  90-007 Łódź

  telefon: (42) 632-77-25
  Przewodnicząca Oddziału w Łodzi: Magdalena Filipiak
 18. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP)
  ul. Wólczańska 111/113
  90-521 Łódź
  e-mail: sitplodz@interia.pl
  Prezes Oddziału w Łodzi: Piotr Łukasik
 19. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR)
  ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź; telefon: (42) 631-22-68, 605-74-52-18
  Prezes Oddziału w Łodzi: dr inż. Adam Rylski
 20. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem „POLALARM”
  ul. Gdańska 42/8, Łódź; telefon: (42) 632-54-45, 508-85-10-32
  Prezes Oddziału w Łodzi: 
 21. Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości (PSRWN)
  pl. Komuny Paryskiej 5a, pokój 410
  90-007 Łódź

  telefon: (42) 630-94-79
  email: psrwn-lodz@neostrada.pl
  Prezes Oddziału w Łodzi: mgr inż.  Iwona Peła Wlazeł
 22. Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji  (PRCP)
  pl. Komuny Paryskiej 5a, pokój 401
  90-007 Łódź

  Przewodnicząca Oddziału w Łodzi: mgr inż. Grażyna Nowak
 23. Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów (SPChK)
  pl. Komuny Paryskiej 5a, pokój 403
  90-007 Łódź

  telefon: (42) 632-89-67
  e-mail: koloryści@kolorysci.org.pl
  Prezes: dr inż. Bogumił Gajdzicki
 24. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych(SITPMB)
  pl. Komuny Paryskiej 5a, pokój 401
  90-007 Łódź

  telefon: (46) 874–34–88
  e-mail: lodz@sitpmb.pl
  Prezes Oddziału w Łodzi : mgr lic. Stanisław Jan Gola