Zespół Usług Technicznych

ZESPÓŁ USŁUG TECHNICZNYCH

Istnieje na łódzkim rynku od 1971 roku. Dysponuje szerokim gronem doradców, rzeczoznawców  i specjalistów z bogatym doświadczeniem zawodowym, którzy w każdej chwili mogą podjąć się rozwiązania problemów technicznych
i ekonomicznych.

 USŁUGI TECHNICZNE

 • ekspertyzy i opinie techniczne
 • przeglądy budowlane roczne i pięcioletnie, zakładanie książek obiektów
 • kosztorysy, nadzory budowlane
 • audyty energetyczne zgodnie z  Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
 • badania termowizyjne w budownictwie i przemyśle
 • świadectwa energetyczne budynków  i lokali mieszkalnych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.2014 r. i Rozporządzeniem z dnia 27.02.2015 r.
 • instrukcje obsługi maszyn i urządzeń
 • oceny maszyn i urządzeń pod względem minimalnych i zasadniczych wymagań  bhp
 • wyceny nieruchomości, ruchomości, maszyn, urządzeń, aparatury medycznej i mienia  zabużańskiego
 • wyceny wartości prawnych, niematerialnych i intelektualnych
 • opinie z zakresu ochrony środowiska
 • usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym dla MMŚP świadczone w ramach akredytacji Ministerstwa Rozwoju – poddziałanie 2.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP‘’
 • kompleksowe usługi związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych, w tym opinie o  innowacyjności technologii
  i nowych wyrobów oraz opinie o wdrożeniu
 • doradztwo i pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na poprawę  bezpieczeństwa i higieny pracy – „prewencja wypadkowa ZUS’’
 • inne usługi techniczne wg potrzeb zleceniodawców

TŁUMACZENIA TEKSTÓW TECHNICZNYCH
ze wszystkich dziedzin nauki i techniki, przysięgłe oraz wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich.

Nasze tłumaczenia charakteryzują się profesjonalizmem, wysokim poziomem edytorskim i graficznym.

tel.: +48 42 632 99 09 , +48 42 632 92 93
fax: +48 42 632 50 03
mobile: +48 604 260 099, +48 600 004 544
e-mail: zut-not@not.lodz.pl
        www.zut-not.lodz.pl        

Dom Technika w Łodzi
pl. Komuny Paryskiej 5a
VI piętro, pokój 606