Rys historyczny Łódzkiej Rady Federacji SNT- NOT

23 listopada 1946 roku rozpoczął działalność Oddział Wojewódzki Naczelnej Organizacji Technicznej w Łodzi, będący następcą Ogólnopolskiego Towarzystwa Technicznego.

Założycielami Oddziału było łódzkie środowisko techniczne, które skupiało w momencie rozpoczęcia działalności następujące Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne:

 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego,
 •  Stowarzyszenie Elektryków Polskich,
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji,
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Papierniczego,
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Rolno-Spożywczego
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Włókienniczego.

Pierwszym Prezesem  w latach 1946 – 1948 był Walenty Wende.W 1950 roku Oddział Wojewódzki NOT w Łodzi przystąpił do organizacji Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Łodzi, która w 1951 roku została włączona do Politechniki Łódzkiej.
Oddział Wojewódzki organizował wystawy osiągnięć technicznych, konkursy na opracowanie najlepszej technologii a także prowadził rekrutacje na wieczorowe i zaoczne studia techniczne.
Pod nazwą  „ Oddział Wojewódzki’’-NOT w Łodzi funkcjonował do 1957 roku.
W okresie tym Prezesami byli:

 • Bronisław de Michelis / 1948-1949 /,
 • Kazimierz Jarzębiński / 1949 – 1952 /,
 • Henryk Trebert / 1952 – 1953 /,
 • Jerzy Jabłkiewicz / 1953 – 1976 /.

W 1950 roku Zarząd Oddziału Wojewódzkiego NOT zainicjował potrzebę budowy Domu Technika w Łodzi. Dzięki tej inicjatywie, w wyniku podjętych starań, pomimo trudności, uzyskano lokalizację przy pl. Komuny Paryskiej 5a.
W 1961 roku decyzja o inwestycji została umieszczona w planie gospodarczym na lata 1961-1965,  20 lipca 1963 roku nastąpiło wmurowanie aktu erekcyjnego, a w dniu 20 lipca 1996 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Domu Technika, którego dokonali:

 • Prezes NOT – Bolesław Rumiński
 • Wicepremier Eugeniusz Szyr

W dniu 13 grudnia 1966 roku, w nowym Domu Technika odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału.
W dniach 18-26.05.1974 roku odbyły się Pierwsze Dni Techniki Regionu Łódzkiego.
05 czerwca 1976 roku powstał nowy statut NOT, w którym określono Naczelną Organizację Techniczną jako Federację Stowarzyszeń o charakterze naukowo-technicznym.
W 1982 roku w Łodzi odbył się XX Kongres Techników Polskich. Tematyka problemowa Kongresu obejmowała: gospodarkę żywieniową i wyżywienie narodu, energię, paliwa i surowce, wykorzystanie polskiej myśli technicznej i kadr technicznych, doskonalenie gospodarki i techniki oraz ich wzajemne oddziaływania, warunki techniczne i społeczne odnowy budownictwa oraz ochrona środowiska i gospodarka wodna.
Z okazji Kongresu, którego hasłem było „ być narodowi użytecznym’’, 10 grudnia 1984 roku nastąpiło odsłonięcie pomnika Stanisława Staszica.
Od  1991 r. działa jako Łódzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
W dniu 21 kwietnia 2004 r. uzyskała osobowość prawną na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, zarówno do Rejestru Przedsiębiorców jak również do Rejestru Stowarzyszeń.
W dniach 23-25 maja 2011 roku ŁRF współorganizowała XXIV Kongres Techników Polskich, który odbył się w andel´s hotelu. Główne cele wynikające z uchwał Kongresu dotyczyły perspektywicznego rozwiązania problemów innowacyjności polskiej gospodarki, bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz transportu jako warunku dynamicznego rozwoju.

Aktualnie działalność statutowa opiera się głównie na pracy komitetów, komisji i zespołów problemowych / Komitet ds. Jakości, Komisja ds. Promocji Techniki, Komisja ds. Nagród, Konkursów i Odznaczeń, Komisja Seniorów i Historii Stowarzyszeń.

W ramach działań aktywizacji technicznej młodzieży ŁRF organizuje:

 • Konkurs na najlepszą pracę magisterską w Politechnice Łódzkiej
 • Olimpiadę Wiedzy Technicznej / współorganizator/
 • Konkurs „Młody Innowator’’ / współorganizator/
 • Szkolenia „Bezpieczne Praktyki i Środowisko’’ dla młodzieży i studentów regionu łódzkiego

Brała również udział w projekcie „Innowacyjna technika-programy zajęć technicznych dla gimnazjów’’, bierze udział w pracach jury konkursu EBEC / European Best Engineering Competition Poland /  oraz posiada patronaty nad Zespołami Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19 i Nr 20 i  Fundacją Akademia Chint.

W ramach działań na rzecz miasta i regionu: jest Członkiem Kapituły nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego, Członkiem Komitetu Sterującego LORIS 2030, Członkiem Komisji Konkursu pt. „Pracodawca kreujący i wspierający edukację’’ – Łódzkie Łabędzie.

Od 1976 roku Prezesami Zarządu byli:

 • Ksawery Krassowski – 1976-1991
 • Stanisław Kalinowski – 1991-2000
 • Andrzej Jopkiewicz –  2000-2004
 • Jarosław Palenik – 2004-2009
 • Mirosław Urbaniak – 2009 –2021
 • Adam Rylski 2021 – nadal

 

Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close