Olimpiada Wiedzy Technicznej

 – INŻYNIERNIA W ELEKTORENERGETYCE

 

 

Cele Olimpiady:

 • budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowania techniką,
 • rozszerzanie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i kultury technicznej wśród uczniów,
 • zachęcanie do lepszego przygotowania do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych,
 • rozwijanie i kształtowanie umiejętności technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej, a w szczególności uzdolnionej technicznie,
 • rozszerzanie współdziałania nauczycieli akademickich z uczelni technicznych z nauczycielami szkół ponadpodstawowych w procesie kształcenia i wychowania młodzieży uzdolnionej,
 • stwarzanie młodzieży możliwości współzawodnictwa, rozwijania swoich uzdolnień,
  a nauczycielom – warunków twórczej pracy z tą młodzieżą,
 • podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz doskonalenie form i metod pracy z młodzieżą uzdolnioną.

Dobre wyniki uczniów uzyskane w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej- Inżynieria w Elektroenergetyce  są przepustką do najlepszych uczelni technicznych
w Polsce.

 

 Zawody I stopnia (zawody szkolne) odbywają się w szkołach, które wcześniej zgłoszą w Komitetach Okręgowych swój udział w Olimpiadzie.

 

Zgłoszenie udziału w OWT prosimy dokonać za pośrednictwem załączonego formularza, który należy przesłać do dnia 29 września 2023 r. na adres: owt.not.lodz@gmail.com 

Od 06.10.2023r. do 17.10.2023 r. będą czynne konta Komisji szkolnych i uczestnicy zawodów będą mogli się rejestrować na platformie.

 

 Terminarz:

 1. zawody I stopnia (szkolne) 20 października 2023 roku( piątek) Platforma konkursowa będzie czynna w godzinach od 09:00 do 11:30, w tym czasie przeznaczony na rozwiązywanie testu i zadań to 90 min.

  Od godziny 9:00 do 9:59 uczestnicy będą musieli się  zalogować. Czas rozwiązywania testów i zadań liczony jest od zatwierdzenia kodu aktywacyjnego i od tego momentu uczestnik ma dokładnie tyle czasu ile jest określone w Regulaminie tj. 90 minut.
  Po upływie tego czasu system zablokuje możliwość odpowiadania na pytania i rozwiązywania zadań.

 2. zawody II stopnia – 04.01.2024 r.
  polegają na rozwiązaniu 2 spośród 3 zadań. Czas na rozwiązanie 2 zadań wynosi 2,5 h. Możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100 pkt (50 pkt za każde zadanie). W zawodach II stopnia nie ma zmian. Jedynie to że nie ma podziału na grupy.

   

  Zawody II stopnia OWT-IWE (okręgowe) odbędą się  4 stycznia 2024 roku /czwartek/ 

   

  • Rejestracja (zgłoszenie się na zawody) uczestników do godz. 40
  • 00 – 10.30 rozpoczęcie zawodów i logowanie się do platformy Olimpiady
  • 30 – 13.00 2.5 godz. rozwiązywanie na oddzielnych arkuszach papieru dwóch zadań,  
   a następnie (dokładnie 30 minut od kliknięcia przycisku  o zakończeniu rozwiązywania zadań –  czas na wgranie do systemu rozwiązanych zadań i oddanie pracy Komisji Komitetu Okręgowego)

   

  Szczegółowe informacje dotyczące zawodów  znajdują się w Regulaminie L (50) OWT-IWE oraz na stronie internetowej Olimpiady https://owt.enot.pl/

   

  Uczestnicy mogą korzystać z pomocy wymienionych w punkcie  24 (punkt o zawodach II stopnia) Regulaminu oraz powinni mieć ze sobą drugie śniadanie oraz wodę do picia.

   

  Platforma konkursowa zostanie udostępniona co najmniej na 2 dni przed rozpoczęciem zawodów II stopnia (tj. od 2.01.2024 r.) Rekomenduje się, aby uczestnik zalogował się w tym czasie na platformie w celu przypomnienia danych do logowania. W dniu zawodów nie będzie możliwości testowania logowania.

   

   

 3. Zawody III stopnia – 06.04.2024 r.
  polegają na rozwiązaniu 1 spośród 2 zadań oraz rozwiązaniu problemu technicznego. Na rozwiązanie 1 spośród 2 zadań – 1,5 godz. Na rozwiązanie problemu technicznego – 2 godz. Możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi: za zadanie 50 punktów, za rozwiązanie problemu technicznego – 50 punktów. W zawodach III stopnia KG zmienił sposób oceny wcześniej było 40 za zadanie a 60 za problem techniczny. Teraz jest 50 za zadanie i 50 za problem. I oczywiście nie ma grup.

 

Kontakt:

Komitet Główny OWT-IWE
Anna Kowalska tel. 785 870 469

Sekretarz Łódzkiego Komitetu Okręgowego OWT
42 636 52 08

e-mail: owt.not.lodz@gmail.com

Dokumenty:

1.Regulamin 50 OWT-IWE wraz z Porgramem.pdf      POBIERZ
2. Formularz zgłoszeniowy  50 OWT-IWE                     POBIERZ         
3. Plakat 50 OWT-IWE                                                      POBIERZ    

20230615_Aktualizacja_komunikatu_MEiN_turnieje_i_olimpiady_tematyczne_2023_2024-3-1.pdf            POBIERZ

20230425_Komunikat_Ministra_Edukacji_i_Nauki_z_21_kwietnia_2023_r-2-1.pdf                                          POBIERZ

 

 

Dokumenty związane z RODO – informacyjne

 

Zgoda rodzica i obowiązek informacyjny oraz zgoda na przesyłanie informacji 50 OWT-IWE.pdf

Informacje dotyczące przetwarzania danych przeznaczone dla Uczestników L edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej – Inzynieria w elektroenergetyce.pdf

Regulamin Platformy Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną L OWT-IWE.pdf

 

Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close