Tomasz Telega 
urodzony 07.12.1940 r. Rzężawy
Wykształcenie i zawód: wyższe, mgr inż geodeta Politechnika Warszawska – 1963 r., upr. zawodowe w zakresie geodezji i kartografii nr 329, rzeczoznawca majątkowy — upr. zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 26.

Członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich od 1966r., w latach 1982-89 przewodniczący oddziału łódzkiego SGP, w latach 1998-2001 wiceprezes Zarządu Głównego SGP, w latach 1982-2003 członek Rady Wojewódzkiej NOT w Łodzi Członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości (PSRWN) od 1993r., w latach 1993-2001 prezes Oddziału Regionalnego tego stowarzyszenia w Łodzi, ponad 10-letni wiceprezydent Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, w latach 1998-2001 wiceprezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Wieloletni członek Rady Krajowej Federacji.

Członek Komisji Standardów Zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości przy Federacji Rzeczoznawców Majątkowych oraz przewodniczący komisji problemowych przy Federacji a także wieloletni członek Komisji przy Federacji z ramienia PSRWN.  Współautor wielu norm zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii a także niektórych projektów przepisów w dziedzinie gospodarki nieruchomościami.

Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przy Ministerstwie budownictwa i gospodarki (różne nazwy) obecnie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, w zakresie nadawania uprawnień zawodowych dla rzeczoznawców majątkowych od 1992r. do 2020r.  Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w latach 1984 1991. Członek Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wieloletni członek Zespołu Opiniodawczo — Doradczego przy Głównym Geodecie Kraju w latach dziewięćdziesiątych.

Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości na : Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Warmińsko — Mazurskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Politechnice Krakowskiej, Politechnice Koszalińskiej i innych wyższych uczelniach.

Organizator (1992 — 2001), oraz wykładowca (1992 — 2017) na kursach i seminariach z dziedziny wyceny nieruchomości i geodezji.

Autor artykułów z dziedziny geodezji i szacowania nieruchomości, w wydawnictwach :Rzeczoznawca Majątkowy, Wycena, Geodeta, Doradca Majątkowy, Nieruchomości – C.H. BECK, a także współautor wytycznych Powszechnej Taksacji Nieruchomości, zleconych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Współautor czterech wydawnictw książkowych z zakresu gospodarki nieruchomościami (wydawca Wolters Kluwer) . Biegły Sądu Okręgowego w Łodzi od 1998 do 2018r.

Działalność zawodową rozpocząłem od pracy w Technikum Geodezyjnym w Łodzi (w latach 1963 — 1969) w charakterze nauczyciela, w latach 1970 – 1978 pracowałem w Biurze Projektowania i Realizacji Inwestycji „Chemitex” w Łodzi w charakterze starszego projektanta, zajmując się przygotowaniem dokumentacji związanej z planami zagospodarowania terenów inwestycji i koordynacją projektów, w latach 1979 — 1982 pracowałem w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjnym w Łodzi w charakterze kierownika działu robót geodezyjnych (osnowa geodezyjna, obsługa inwestycji związanych z budową Elektrowni Bełchatów i kopalni węgla brunatnego). W latach 1982 — 1986 dyrektor Miejskiego

Zarządu Gospodarki Terenami w Łodzi . W latach 90 — tych do 2017r. prowadziłem własną firmę Biuro Geodezyjno Prawne i Szacowania Nieruchomości GRUNT EKSPERT w Łodzi, zajmujące się kompleksowym przygotowaniem dokumentacji geodezyjno prawnej, regulacją stanów prawnych nieruchomości, wyceną nieruchomości, wyceną maszyn i urządzeń oraz innych usług z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.

Wyróżniony za działalność społeczną między innymi złotymi odznakami NOT, SGP, PSRWN,PFSRM a także najwyższym odznaczeniem Federacji medalem AMICUS De REBUS PERITORUM POLONORUM, za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami i innymi odznaczeniami resortowymi. Za zasługi na rzecz Miasta Łodzi odznaczony Odznaką Honorową Miasta Łodzi. Odznaczony złotym krzyżem zasługi.

Posiadane odznaczenia:

  • Państwowe:
    • Złoty Krzyż Zasługi (Uchwała Rady Państwa )                                                                                                                                              1985 r.
    • odznaka Honorowa za zasługi dla oświaty -MEN                                                                                                                                       1998 r.
    • Odznaka Honorowa za zasługi dla budownictwa                                                                                                                                       2011 r.
  • Stowarzyszeniowe:
    • Diamentowa Odznaka NOT Warszawa                                                                                                                                                        2012 r.
    • Złota Odznaka SNT
    • Medal AMICUS DE REBUS PERITORUM POLONORUM od Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych         2014 r.
    • Diamentowa Odznaka Honorowa NOT
    • Złota Odznaka Honorowa NOT                                                                                                                                                                    1984 r.
    • Złota Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Geodetów Polskich                                                                                                              1982 r.
    • Zasłużony Senior SGP                                                                                                                                                                                     2017 r.
  • inne:
    • Honorowa Odznaka Miasta Łodzi                                                                                                                                                               1980 r.
    • Odznaka za zasługi w dziedzinie Geodezji i Kartografii                                                                                                                          1978 r.
    • Złota odznaka: zasłużony dla Polskiej Federacji Rzeczoznawców Majątkowych                                                                                2001 r.
    • wpis do Księgi zasłużonych Techników ŁRF SNT-NOT                                                                                                                            2022 r.

Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close