OPINIE O INNOWACYJNOŚCI

Uprzejmie informujemy, iż ogłoszono kolejny  nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP (termin: 03.09. – 21.09.2018 r.)...

PROINNOWACYJNE USŁUGI IOB DLA MŚP

Uprzejmie informujemy, że w dniu 09 maja 2018 roku  Minister Przedsiębiorczości i Technologii w wyniku pozytywnego rozpatrzenia naszego wniosku udzielił na kolejne 2 lata Akredytacji Łódzkiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w zakresie...

LAUREACI XI KONKURSU „MŁODY INNOWATOR” 2017/2018

Jury Konkursu pod przewodnictwem Prezes FSNT-NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny oceniło prace wykonane przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych pod względem pomysłowości, oryginalności rozwiązania, przydatności, wpływu na poprawę warunków...

ZAKOŃCZENIE XLIV OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ

W tegorocznej edycji (eliminacje szkolne - zawody I stopnia) wzięło udział 7519 uczniów reprezentujących 407 szkół ponadgimnazjalnych. Zawody III stopnia (finały centralne) odbyły się 6 – 8 kwietnia 2018 r. w  Gdańskim Domu Technika. Jury pod przewodnictwem prof. dr...

ELIMINACJE OKRĘGOWE KONKURSU „MŁODY INNOWATOR”

W  dniu  21  marca   2018 r. w siedzibie ŁRF SNT NOT odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej XI edycji konkursu „Młody Innowator”. Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, postanowiła do eliminacji ogólnopolskich zakwalifikować dwie prace:...

Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close