NoToTu Teatr

logo-nototu

Scena małych form muzycznych Teatr No To Tu został założony przez  Stowarzyszenie Canto Sonoro im. Zygmunta Gzelli we współpracy z Łódzką Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo -Technicznych NOT. Działalność sceny służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, m. in:

  • Działanie na rzecz popularyzowania i przybliżania dla odbiorców  z różnych grup wiekowych i środowisk społecznych, projektów i wydarzeń artystycznych prezentujących różnorodne dziedziny polskiej i światowej kultury we wszelkich jej aspektach.
  • Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej – promocja rodzimej tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem podtrzymywania i popularyzowania szeroko pojętego dziedzictwa narodowego.
  • Wspieranie inicjatyw będących efektem współpracy różnorodnych środowisk, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych  w sferze tradycji oraz lokalnej, regionalnej i narodowej kultury.

Teatr rozwija się prężnie, od chwili powstania zorganizował szereg  koncertów i przedstawień, zbudował też stałe grono odbiorców. Prezentuje muzykę różnych twórców o szerokim spektrum gatunku – folk, piosenka poetycka, aktorska, przedstawienie literacko-muzyczne. Jednym z celów teatru jest również promocja lokalnych twórców i wykonawców.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych przedsięwzięciach.

 

Dom Technika,
90-007 Łódź, Plac Komuny Paryskiej 5a
Sala Kongresowa , I piętro
e-mail:  nototuteatr@gmail.com
nototu-teatr.pl

Numer konta Stowarzyszenia ” Canto Sonoro” im . Zygmunta Gzelli : 15 1240 5527 1111 0010 3977 7761

Odwiedź nas na:

ikony-social-face-100     ikony-social-www-100

 

koncert-2