O nas

 

Łódzka Rada prowadzi bardzo szeroką działalność szkoleniowo-usługową i doradczą wspomagającą funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w Polsce. Dysponuje sprawdzoną merytorycznie, profesjonalną kadrą wykładowców, rzeczoznawców, specjalistów, doradców i tłumaczy, z którymi ma podpisane porozumienia  o współpracy w zakresie świadczenia usług o charakterze zawodowym oraz porozumienia o współpracy w zakresie świadczenia usług rozwojowych o charakterze doradczym.

W ramach podpisanych umów partnerskich współpracuje z Politechniką Łódzką, Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajową Izbą Biegłych Rewidentów Regionalnym Oddziałem w Łodzi, Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Maszyn Włókienniczych „ Polmatex-Cenaro’’ i wieloma innymi instytucjami.

W ramach działającego Zespołu Usług Technicznych świadczy następujące usługi techniczne: ekspertyzy i opinie techniczne, kosztorysy i nadzory budowlane, audyty i świadectwa energetyczne, oceny maszyn pod względem minimalnych i zasadniczych wymagań, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, wyceny nieruchomości i ruchomości, wyceny wartości prawnych, niematerialnych i intelektualnych, usługi związane z pozyskiwaniem  funduszy unijnych, w tym opinie  o innowacyjności technologii i nowych wyrobów oraz opinie o wdrożeniu, doradztwo i pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – „ prewencja wypadkowa ZUS ‘’, tłumaczenia tekstów technicznych. Posiada akredytację Ministerstwa Rozwoju  w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym.

W ramach posiadanego Ośrodka Doskonalenia Kadr Technicznych organizuje praktyczne warsztaty z zakresu wyceny nieruchomości, kursy kosztorysowania robót budowlanych, pośrednika w obrocie nieruchomości i zarządcy nieruchomości, przygotowujące do uzyskania uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, obsługi dźwigów, wciągników, suwnic, żurawi warsztatowych, wózków jezdniowych podnośnikowych. Szkolenia z zakresu bhp, projektowania, montażu, spawania i pomiarów sieci światłowodowych, przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych D i E oraz przeprowadza egzaminy kwalifikacyjne D i E w grupie 1,2 i 3.

W poprzednim okresie aplikowania o środki unijne na lata 2007-2013 opracowała łącznie powyżej 400 opinii o innowacyjności, zarówno dla Regionalnych Programów Operacyjnych, jak również dla Programów Krajowych.

ŁRF posiada  Księgarnię Techniczną oferującą książki techniczne z następujących dziedzin: budownictwo, energetyka, elektronika, mechanika, informatyka, ochrona środowiska, wyceny nieruchomości, obsługa i naprawa samochodów, chemia, fizyka, matematyka.

Prowadzi również wynajem sal konferencyjnych i szkoleniowych / od 20 do 160 osób / oraz pomieszczeń biurowych.