Łódzka Rada Federacji

Stowarzyszeń

Naukowo-Technicznych NOT

 

INNOWACJA to nie jest abstrakcja, to znaczące ULEPSZENIE
lub zupełnie  NOWE BRZMIENIE     
Andrzej Tarka

 Wszelkie prawa zastrzeżone Powielanie tylko za zgodą Autora

 

SZKOLENIA I USŁUGI TECHNICZNE
KSIĘGARNIA TECHNICZNA
WYNAJEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH , LOKALI UŻYTKOWYCH, SAL SZKOLENIOWYCH
W „DOMU TECHNIKA” W CENTRUM MIASTA

Zapraszamy do współpracy i do korzystania z naszej oferty

 

Relacja z 70 lecia ŁRF SNT- NOT

Cele ŁRF SNT-NOT

Celem Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT


jest wspieranie i upowszechnianie wiedzy w dziedzinie nauk technicznych oraz teorii i praktyki zarządzania projektami, w tym innowacyjnymi, dla ułatwienia rozwoju przemysłowego i społecznego regionu łódzkiego oraz kraju.

Realizujemy je poprzez:

 •  interdyscyplinarną platformę współdziałania 24 branżowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, zrzeszonych w Federacji;
 •  doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu zagadnień technicznych na zlecenie klientów, potrzebujących naszej fachowej wiedzy i umiejętności wysokiej klasy Specjalistów;
 • inicjowanie, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie rozwoju nauki, techniki, innowacji, edukacji, kultury i gospodarki,
 • kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Misja ŁRF SNT-NOT

Misją Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT

jest reprezentowanie społeczności technicznej i działanie na rzecz wzmocnienia roli polskich inżynierów i techników we współtworzeniu postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

Przejawia się ona w:

 • obronie interesów członkowskich stowarzyszeń oraz wspomaganie ich statutowych działań,
 • współpracy z władzami państwowymi, organami administracji rządowej i samorządowej, korporacjami i organizacjami pracodawców oraz związków zawodowych, izb gospodarczych i ich związków w dziedzinach technicznych, ekonomicznych i społecznych,
 • oddziaływaniu na rozwój edukacji, nauki, techniki, innowacji, kultury i gospodarki;
 • organizowaniu i prowadzeniu szkoleń i doskonaleniu kadr,
 • inicjowaniu i organizowaniu dobrowolnej certyfikacji wyrobów, usług i osób,
 • współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi, technicznymi i gospodarczymi,
 • upowszechnianiu i przestrzeganiu zasad etyki zawodowej,
 • sprawowaniu opieki nad zabytkami techniki i kultury technicznej.
Aktywność ŁRF SNT-NOT

Aktywność Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych przejawia się głównie w:

 • stwarzaniu warunków dla podniesienia wiedzy zawodowej inżynierów i techników oraz ochrony ich pozycji zawodowej,
 • uczestniczeniu i organizowaniu konferencji naukowych i technicznych, wystaw o zasięgu lokalnym i międzynarodowym oraz prowadzeniu innych działań w celu podniesienia poziomu naukowo – technicznego regionu i kraju;
 • czynnym uczestnictwie w działaniach związanych z rozwojem Łodzi i makroregionu poprzez opracowywanie opinii, ekspertyz, projektów, analiz;
 • udziale w rozwiązywaniu konkretnych zagadnień technicznych i gospodarczych dla przedsiębiorstw regionu oraz opracowywanie wniosków inwestycyjnych,
 • stymulowaniu postępu technicznego przez organizowanie konkursów na nowatorskie rozwiązania techniczne i poprawiające warunki życia społeczeństwa,
 • działaniu na rzecz podnoszenia znajomości zagadnień technicznych w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży.                                                

Prezes Zarządu ŁRF SNT-NOT
prof. dr hab. inż Mirosław Urbaniak

Aktualności

OFERUJEMY POMIESZCZENIA DO WYNAJĘCIA

W budynku Domu Technika oferujemy do wynajęcia pomieszczenia o powierzchni : 49 m² składające się z dwóch pomieszczeń (15 m² i 34 m²) na II p. 48 m² składające się z dwóch pomieszczeń (15 m² i 33 m²) na VII p. 90 m² składające się z czterech pomieszczeń (15 m², 33...

CZŁONKOWSTWO W KLASTRZE PGM

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż Łódzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT została przyjęta na Członka Klastra Polska Grupa Motoryzacyjna z dniem 27.05.2019 r. na podstawie  decyzji Zarządu PGM.

CZŁONKOWSTWO W KLASTRZE LTPP

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż Łódzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT została oficjalnie przyjęta w poczet członków Klastra Logistyczno-Transportowego Północ-Południe, Krajowego Klastra Kluczowego, z dniem 20 maja 2019 w oparciu o...

ZAKOŃCZENIE XLV OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ

W tegorocznej edycji (eliminacje szkolne - zawody I stopnia) wzięło udział 7312 uczniów reprezentujących 398 szkół ponadgimnazjalnych. Zawody III stopnia (finały centralne) odbyły się 12 - 14 kwietnia 2019 r. w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu. Jury pod...

XLV OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ – ZAWODY CENTRALNE

W dniach 12- 14 kwietnia br. do rywalizacji o zaszczytny tytuł Laureata 45 Olimpiady Wiedzy Technicznej przystąpiło 27 uczestników w grupie mechaniczno-budowlanej i 36 w grupie elektryczno-elektronicznej. Zawody III stopnia odbyły się w Kaliszu. Z naszego  okręgu w...

„MŁODY INNOWATOR” – edycja XII 2018/2019

Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Doskonalenia Kadr, po raz 12-ty wspólnie z Towarzystwem Kultury Technicznej i Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów organizuje pod hasłem Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie Ogólnopolski Konkurs „Młody Innowator”....

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ W PŁ ROZSTRZYGNIĘTY

Znamy już wyniki XXXIII Konkursu na najlepszą pracę dyplomową, magisterską w Politechnice Łódzkiej organizowanego przez Łódzką Radę FSNT-NOT w Łodzi. - Najwyżej Komisja oceniła pracę mgr inż. Karoliny Przybyszewskiej przygotowanej pod kierunkiem dr inż. Doroty...

OPINIE O INNOWACYJNOŚCI

Uprzejmie informujemy, iż ogłoszono kolejny  nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP (termin: 03.09. – 21.09.2018 r.)...

Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close