W dniu 29 września 2016 roku w Sali Kongresowej w Domu Technika w Łodzi odbyła się uroczysta gala poświęcona Jubileuszowi 70- lecia Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Łodzi oraz 50 –lecia Domu Technika.

Jubileusz 70 – lecia objęty był Honorowymi Patronatami:

Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Raua,
Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia,
Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej.

Patronat medialny sprawowali:

Telewizja Polska S.A., Oddział w Łodzi (TVP 3 Łódź)
Telewizja Toya Sp. z o.o.

W uroczystości udział wzięło 130 zaproszonych gości, a wśród nich Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Jolanta Zięba-Gzik, Wiceprezydent Łodzi Wojciech Rosicki, Sekretarz Generalny FSNT-NOT Jacek Kubielski, Rektor Politechniki Łódzkiej Stanisław Bielecki, Radny Rady Miejskiej w Łodzi Mateusz Walasek, Prorektor do spraw studenckich PŁ Witold Pawłowski , Prodziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ Grzegorz Wielgosiński, przedstawiciele firm i instytucji, z którymi Łódzka Rada współpracuje, Członkowie władz Łódzkiej Rady, Prezesi Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT sfederowanych w Łódzkiej Radzie, byli i obecni Prezesi, Dyrektorzy i Pracownicy Łódzkiej Rady, Doradcy, Specjaliści, Rzeczoznawcy i Wykładowcy współpracujący z Łódzką Radą, przedstawiciele NOT z Piotrkowa Trybunalskiego oraz Sponsorzy.

Uroczystość prowadziła Pani Magdalena Michalak, która rozpoczęła uroczystość witając zaproszonych gości. W imieniu Łódzkiej Rady gości powitał Dyrektor Biura Andrzej Tarka. Następnie Prezes Zarządu Łódzkiej Rady Mirosław Urbaniak w wystąpieniu okolicznościowym podsumował działalność Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łodzi w minionych 70 latach.
Po okolicznościowym wystąpieniu odbyła się bardzo miła część gali związana z uhonorowaniem osób szczególnie zasłużonych dla Łódzkiej Rady.

Za zasługi w upowszechnianiu wiedzy w dziedzinie nauk technicznych Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali: Mieczysław Balcerek, Kazimierz Brzeszczyński, Maria W. Jaworska, Józef Lis oraz Stanisław Sucharzewski. Brązowy Krzyż Zasługi otrzymała Barbara Świetlik. Odznaczenia państwowe wręczał Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk.
Za szczególne zasługi i osiągnięcia w pracy w Stowarzyszeniach Naukowo-Technicznych oraz w Łódzkiej Radzie, najwyższe odznaczenia NOT tj. Diamentowe Odznaki Honorowe NOT otrzymali Mirosław Urbaniak oraz Marek Pawlak.
Za zasługi na rzecz rozwoju i upowszechnianiu techniki oraz wkład w jej popularyzowanie wśród młodzieży, medalem im. Feliksa Kucharzewskiego uhonorowana została Barbara Świetlik.
Za zasługi i osiągnięcia w pracy w Stowarzyszeniach Naukowo-Technicznych i Łódzkiej Radzie Złotą Honorową Odznaką NOT odznaczona została Elżbieta Polak, a Srebrnymi Honorowymi Odznakami NOT odznaczeni zostali Krystyna Jankowska, Mariola Pasikowska, Agnieszka Talacha oraz Grażyna Walczak.
Ponadto dyplomy uznania otrzymali byli Prezesi Zarządu Łódzkiej Rady, pracownicy i byli pracownicy , działacze, firmy współpracujące z Łódzką Radą, Wykładowcy, Specjaliści i Doradcy Łódzkiej Rady, Prezesi Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, a także Sponsorzy.

W następnej części programu uroczystości mikrofon został oddany do dyspozycji zaproszonych gości, którzy na ręce Prezesa Zarządu Łódzkiej Rady składali gratulacje.

W ostatniej odsłonie uroczystej części spotkania jubileuszowego, w ramach istniejącego teatru małych form muzycznych ”NoToTu Teatr”, odbył się koncert zatytułowany „Najpiękniejsza jest muzyka polska’’ w wykonaniu Śpiewaczki Operowej Jolanty Bobras, której akompaniował Marek Pająk.

Po części oficjalnej, uczestnicy jubileuszu przenieśli się do restauracji Satyna na uroczystą jubileuszową kolację.

Fotografie  – Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.