Władze

Zarząd Łódzkiej Rady Federacji SNT-NOT
(kadencja 2017-2021)

Prezes Zarządu:                                                             prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak (SIMP)

Wiceprezes Zarządu ds. Statutowych:                       dr inż. Adam Rylski (SPWiR)
Wiceprezes Zarządu ds. Gospodarczych:                  mgr inż. Krystyna Sitek (SEP)

Sekretarz Zarządu:                                                        Dariusz Kmiecik (SITPNiG)
Członek Zarządu:                                                           dr inż. Marek Pawlak (STOP)

Dyrektor Biura:                                                               mgr inż. Andrzej Tarka

Komisja Rewizyjna Łódzkiej Rady Federacji SNT-NOT
(kadencja 2017-2021)

Przewodniczący:                                                            mgr inż. Wojciech Meksa (STOP)
Członek:                                                                          mgr inż. Sławomir Lipski (SITLiD)
Członek:                                                                          mgr inż. Stanisław Sucharzewski (SIMP)

Członkowie Rady – Łódzkiej Rady Federacji SNT-NOT

Agopsowicz Teresa (PZITS)
Blus Kazimierz (SPChK) Członek nadzwyczajny ŁRF SNT-NOT
Bodzak Przemysław (PZITS)
mgr lic Gola Stanisław (SITMB)
Grenda Ryszard ( SIMP)
prof. dr hab. inż. Jopkiewicz Andrzej ( STOP)
Andrzej Lebioda ( SITK RP)
Kozelan Monika (SGP)
Krawczyk Jerzy (SITWiM)
mgr inż. Kulczycki Eugeniusz ( SITPChem)
Lepa Łukasz (SITO)
Lipiński Andrzej ( SITLiD)
Łukasik Piotr ( SITP)
Maria Żubrzak (SPP)
prof. dr inż. Mikołajczyk Zbigniew (SWP)
mgr inż. Nowak Grażyna (PRCP)
dr inż. Papiewska Agnieszka (STC)
mgr inż. Peła – Wlazeł Iwona (PSRWN)
dr inż. Polak Elżbieta ( SITSpoż.)
dr inż. Rylski Adam ( SPWiR)
mgr inż. Sitek Krystyna ( SEP)
mgr inż. Tarkowska Krystyna (SITR)
…………………….. (SITPNiG)
……………………. (OSIiTZTiZB „POLALARM”)