Władze

Zarząd Łódzkiej Rady Federacji SNT-NOT
(kadencja 2017-2021)

Prezes Zarządu:                                                             prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak (SIMP)

Wiceprezes Zarządu ds. Statutowych:                       dr inż. Adam Rylski (SPWiR)
Wiceprezes Zarządu ds. Gospodarczych:                  mgr inż. Krystyna Sitek (SEP)

Sekretarz Zarządu:                                                        Dariusz Kmiecik (SITPNiG)
Członek Zarządu:                                                           dr inż. Marek Pawlak (STOP)

Dyrektor Biura:                                                               mgr inż. Andrzej Tarka

Komisja Rewizyjna Łódzkiej Rady Federacji SNT-NOT
(kadencja 2017-2021)

Przewodniczący:                                                            mgr inż. Wojciech Meksa (STOP)
Członek:                                                                          mgr inż. Sławomir Lipski (SITLiD)
Członek:                                                                          mgr inż. Stanisław Sucharzewski (SIMP)

Członkowie Rady – Łódzkiej Rady Federacji SNT-NOT

Teresa Agopsowicz (PZITS)

Kazimierz Blus  (SPChK) Członek nadzwyczajny ŁRF SNT-NOT

Przemysław Bodzak  (PZITB)

Hieronim Andrzejewski (SITPNiG)

mgr lic Stanisław Gola  (SITMB)

Ryszard Grenda  (SIMP)

prof. dr hab. inż. Andrzej Jopkiewicz  (STOP)

Janusz Andrzejewski (SITK RP)

Sylwester Kołakowski (SGP)

Jerzy Krawczyk  (SITWiM)

mgr inż. Eugeniusz Kulczycki  (SITPChem)

Łukasz Lepa (SITO)

Andrzej Lipiński  (SITLiD)

Piotr Łukasik  (SITP)

Maria Żubrzak (SPP)

prof. dr inż. Zbigniew Mikołajczyk  (SWP)

mgr inż. Grażyna Nowak  (PRCP)

dr inż. Agnieszka Papiewska  (STC)

mgr inż. Iwona Peła – Wlazeł  (PSRWN)

dr inż. Elżbieta Polak  (SITSpoż.)

dr inż. Adam Rylski  (SPWiR)

mgr inż. Krystyna Sitek  (SEP)

mgr inż. Krystyna Tarkowska  (SITR)

Sławomir Lipski (SITPNiG)