XLVI OLIMPIADA  WIEDZY TECHNICZNEJ – PODSUMOWANIE

W środę, 8 stycznia 2020 roku odbyły się  zawody okręgowe XLIV OWT.W naszym okręgu do zawodów okręgowych zakwalifikowało się 54 uczestników.

Do zawodów przystąpiło 45 uczniów z czterech szkół.Zawody zostały przeprowadzone w  najnowocześniejszym technikum w Polsce- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie.

Zawodnicy, opiekunowie oraz członkowie naszego komitetu zostali przyjęci niezwykle ciepłoprzez Panią Dyrektor Agnieszkę Nagoda-Gębicz oraz zespół Jej pracowników.

Pandemia, która ogarnęła cały świat zmusiła władze naszego kraju do podjęcia szeregu trudnych decyzji. MEN zadecydowało o zaniechaniu przeprowadzenia zawodów centralnych tych olimpiad, których zawody odbywałyby się już po zawieszeniu zajęć w szkołach.

Stosując się do wytycznych  MEN oraz dyspozycji zawartych w rozporządzeniu  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Komitet Główny OWT zmuszony został do rezygnacji z wyłonienia laureatów OWT spośród uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki.

Organizator w porozumieniu z Komitetem Głównym podjął decyzję, że status finalistów Olimpiady Wiedzy Technicznej uzyskają uczniowie, którzy w zawodach okręgowych osiągnęli minimum 0,7 średniej arytmetycznej trzech najlepszych uczniów w danej grupie.

Powyższe ustalenie wymagało stosownej zmiany w regulaminie OWT.

Zatwierdzenie znowelizowanego regulaminu nastąpiło 31 marca b.r. podczas przeprowadzonego zdalnie posiedzenia Zarządu Głównego FSNT- NOT.

Lista finalistów 46. OWT oraz aneks do regulaminu są zamieszczone na stronie

https://owt.enot.pl/owt-aktualnosci/46-owt-lista-finalisow?department=owt

Wszystkim finalistom jak również nauczycielom, którzy przygotowywali młodzież do Olimpiady Wiedzy Technicznej  komitet okręgowy składa gratulacje.

Miło nam również  poinformować, że Pani dr hab. inż. Ewa Korzeniewska, Członkini naszego komitetu oraz  Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Technicznej, została wyróżniona w kategorii Nauka w XXVl plebiscycie Złoty Inżynier.

 

Barbara Świetlik

Sekretarz ŁKO OWT

 

Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close