FABIAŃSKI PIOTR

Fabiański Piotr
syn Kazimierza
w Łodzi 29.06.1936 r.
wykształcenie wyższe geodezyjne
od 01.01.1964 r. członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Działalność Stowarzyszeniowa
• 1969 r. – 1977 r. Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału SGP w Łodzi
• 1977 r. – 1983 r. Przewodniczący Klubu Technika NOT w Łodzi
• 1986 r. – 1989 r. Przewodniczący Zarządu Oddziału SGP w Łodzi
• 1997 r. – 2010 r. Prezes Zarządu Oddziału SGP w Łodzi
• 1997 r. – 2013 r. Członek Zarządu Głównego SGP w Warszawie
• 2010 r. – do obecnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZGSGP w Łodzi
Zasługi i osiągnięcia w pracy stowarzyszeniowej
Piotr Fabiański jest długoletnim aktywnym członkiem Zarządu Oddz. SGP w Łodzi.
Przez pięć kadencji pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Oddziału oraz przez pięć kolejnych  funkcję Prezesa  Zarządu Oddziału w Łodzi.
Jednocześnie był członkiem Zarządu Głównego SGP. Wchodził w skład Głównej Komisji ds. Zawodu i Szkolenia Ustawicznego, był również członkiem Komisji ds. Odznaczeń przy Zarządzie Głównym.Był członkiem Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej przy Głównym Geodecie Kraju. Od 1984 r. był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. uprawnień zawodowych.
Był kilkakrotnie delegowany do prac w strukturach ŁRFSNT-NOT.
Aktywnie uczestniczył w działalności Rady Wojewódzkiej NOT ( obecnie ŁRFSNT-NOT ) wynikającej z ze statutu Rady, jako przedstawiciel łódzkiego stowarzyszenia, będąc między innymi w latach 1977 do 1983 Przewodniczącym Komisji Klubu Technika NOT w Łodzi.
Był też organizatorem i przewodniczącym komitetów organizacyjnych konferencji naukowo-technicznych organizowanych przez Stowarzyszenie w Łodzi.
Pracę zawodową łączył  z  pracą społeczną na rzecz środowiska geodezyjnego i społeczności lokalnej, miejsca zamieszkania. Wyrażało się ona aktywnością w Polskim Towarzystwie Turystyczno- Krajoznawczym, w Organach Pomocniczych Rady Miejskiej w Łodzi.
Działalność Zawodowa
• 1950 r. – 1954 r. nauka w Technikum Geodezyjnym w Łodzi
• 1954 r. – 1959 r. studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej – dyplom mgr inż. w zakresie geodezji inżynieryjno -przemysłowej.
• 1959 r. – 1963 r. praca w Rejonie Dróg Wodnych w Opolu  na stanowisku Kierownika Pracowni Geodezyjnej.
• 1964 r. – 1968 r. praca w Technikum Geodezyjnym w Łodzi jako nauczyciel przedmiotów zawodowych; w tym samym czasie praca w Miejskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym przy wykonywaniu opracowań    geodezyjnych na terenie miasta Łodzi.
• 1969 r. – 1990 r. praca na różnych szczeblach administracji państwowej:
– kierownik Dzielnicowej Pracowni Geodezyjnej dla dzielnicy Bałuty i Widzew
– kierownik Oddziału Geodezji i Kartografii w Urzędzie m. Łodzi
– dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami
– Główny Geodeta Województwa – nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi w ich pełnym zakresie na terenie Łodzi i województwa
• W tym czasie przez jedną kadencję był także członkiem Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej. Jako biegły z listy wojewody wykonywał szacowanie nieruchomości.
• W roku 1984 uzyskał uprawnienia geodezyjne w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie od 1 do 6.  Od tego czasu nieprzerwanie do roku 2016 był członkiem Państwowej Komisji ds. Uprawnień Zawodowych.
• W czasie pracy zawodowej podnosił swoje kwalifikacje zawodowe poprzez odbycie w 1975 r. na Politechnice Łódzkiej studiów podyplomowych w zakresie Inżynierii Miejskiej, trwających dwa semestry. w roku 1992 ukończył specjalistyczny kurs z zakresu wyceny nieruchomości.
• Jest rzeczoznawcą NOT w dziedzinie geodezji.
ODZNACZENIA
W uznaniu dokonań zawodowych i pracy społecznej na rzecz środowiska zawodowego geodetów oraz miasta Łodzi został  wyróżniony odznaczeniami państwowymi , resortowymi i organizacyjnymi, takimi jak:Brązowy, Srebrny, Złoty Krzyż Zasługi, Brązowy, Srebrny i Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Honorowa Odznaka Miasta Łodzi, Srebrna i Złota Odznaka za Zasługi dla Geodezji i Kartografii, Srebrna i Złota Honorowa Odznaka NOT, Srebrna, Złota i Diamentowa Odznakę Honorową SGP oraz  Medal w Dowód Uznania, Odznaka zasłużonego Pracownika Rolnictwa, Odznaka Zasłużonego Pracownika Gospodarki Terenowej i Ochrony środowiska, Odznaka Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Odznaka Zasłużonego Działacza Turystyki Motorowej.
W 2007 r. na XXXVI Zjeździe Stowarzyszenia Geodetów Polskich została nadana Piotrowi  Fabiańskiemu godność Członka Honorowego SGP.
Jest cenionym i szanowanym kolegą i do chwili obecnej aktywnie uczestniczy w pracach Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów polskich w Łodzi.
PAŃSTWOWE
• Złoty Krzyż Zasługi 1985 r.
• Srebrny Krzyż Zasługi  1981 r.
• Brązowy Krzyż Zasługi  1974 r.
STOWARZYSZENIOWE
• Diamentowa Odznaka SNTSGP  2007 r.
• Złota Odznaka SNTSGP 1992 r.
• Srebrna Odznaka SNTSGP 1987 r.
• Złota Odznaka Honorowa NOT  1983 r.
• Srebrna Odznaka Honorowa NOT  1975 r.
• Zasłużony Senior NOT  2005 r.
INNE
• Medal w Dowód UznaniaSGP  2018 r.
• Członek Honorowy SGP  2007 r.
• Honorowa Odznaka m. Łodzi  1980 r.
• Złota Odznaka za Zasługi dla Geodezji  1974 r.
• Srebrna Odznaka za Zasługi dla Geodezji  1969 r.

Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close