KOSIOROWSKI JERZY

Kosiorowski Jerzy
syn Władysława
urodzony w Zgierzu 05.10.1929 r.
wykształcenie wyższe techniczne, mgr inż. specjalność : turbiny parowe
od 01.04.1962 r. członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Działalność Stowarzyszeniowa
W SEP:
• 1968 – 1971 r.  –  Prezes Koła SEP w EC3
• 1971 – 1979 r.  –  Członek Kolegium Centralnego SEP w Warszawie
• Wyjazd do Instytutu Energetyki W ZSRR z referatem o układzie ciepłowniczym w Łodzi,
• Wyjazd do ZSRR  do TEC 21 z referatem o sposobie odżużlania i zagospodarowania odpadu,
• Wyjazd do NRD z referatem o sposobie wyciszania szumu na zaworach rozruchowych i bezpieczeństwa w kotle parowym OP 130,
• Referaty o ciepłownictwie w Łodzi z okazji 75 -lecia Energetyki w Łodzi.
• Referaty o ciepłownictwie w łodzi na terenie miasta z różnych okazji.
• Patent „Urządzenie do zawieszenia wrzeciona zaworu regulacyjnego turbiny parowej”,
• Wniosek racjonalizatorski „Dosycanie kabli 30KV olejem kablowym przy wykorzystaniu dotychczasowych głowic typu GJH,
• Wniosek racjonalizatorski „Automatyczne załączanie T3-30KV(SZR) w przypadku wyłączania i przełączania transformatora T6-30/6KN/”,
• Wniosek racjonalizatorski „Przystosowanie turbozespołu do pracy przeciwprężnej w układzie ciepłowni EC2,
• Wniosek racjonalizatorski „Podniesienie maksymalnego ciśnienia w komorze upustu Tz-4 z 2,5 atm. do 3,5 atm.”,
• Wniosek racjonalizatorski „ Przystosowanie turbozespołu TG 3 do pracy z pogorszoną próżnią w EC3 Łódż”,
• Wniosek racjonalizatorski „Opracowanie zmian w regenerowaniu części elementów pomp typu CCN/-150 oraz metod ich wykonania”,
• Modernizacja klap kierowniczych wentylatorów podmuchu K-1 i K-2 typu OP-130 w EC3,
• Wniosek racjonalizatorski „Przygotowanie układu cieplnego I i II bloku w EC3 do współpracy kotła nr 3 z blokiem I”,
• Wniosek racjonalizatorski „Zabezpieczenie TG-1 w EC3 przed nagłym lub powolnym spadkiem temperatury pary świeżej”,
• Zmiana sposobu zasilania potrzeb ogólnych PR-2 w systemie docelowej rozbudowy EC 4 ze zmiana charakteru pracy transformatora TR-2,
• Wniosek racjonalizatorski „Zmiana sposobu mocowania skarp wewnętrznych kwatery awaryjnej na terenie powierzchniowego osadnika żużla w EC4 Łódź”,
• Zajęcie trzeciego miejsca w VI Krajowym Konkursie Oszczędzania Paliw i Energii za pracę „Rekonstrukcja układu ciepłowniczego EC3 dla uelastycznienia pracy”,
• Wyróżnienie w VIII Konkursie Oszczędzania Paliw i Energii za wdrożenie „Rekonstrukcji turbiny kondensacyjno-upustowej do pracy sezonowej w układzie przeciwprężnym”
• Tytuł i odznaka  „Zasłużony Racjonalizator Produkcji” od Rady Ministrów za wszystkie osiągnięcia wynalazcze i racjonalizatorskie.
INNE:
• Artykuł w Przeglądzie Technicznym o sposobach projektowania Elektrociepłowni i konieczności wykonywania modeli w węzłach newralgicznych.
• Działalność w Stowarzyszeniu Wychowanków Politechniki Łódzkiej ; członkostwo w Zarządzie Stowarzyszenia przez 24 lata.
• Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej.
Działalność Zawodowa
• 1956 r. – budowa Elektrowni Konin jako Inspektor Nadzoru Mechanicznego,
• 1958 – 1961 r. – Inspektor Nadzoru, Kierownik Nadzoru Mechanicznego, Kierownik Inwestycji w EC2,
• 1961 – 1968 r. – Zastępca Głównego Inżyniera i Szef Produkcji w EC 2,
• 1968 – 1974 r. – Główny Inżynier w EC3 Łódź,
• 1974 r. – Dyrektor Inwestycji w Zespole Elektrociepłowni w Łodzi. Budowa EC3, EC4, sieci ciepłowniczej , sieci parowej w Łodzi,
• od 1961 r. Kierownik Rozruchu wszystkich urządzeń w EC2,EC3,EC4.
Odznaczenia
PAŃSTWOWE
• Krzyż Kawalerski OOP – 1975 r.
Ÿ• Złoty Krzyż Zasługi – 1967 r.
Ÿ• Srebrny Krzyż Zasługi – 1960 r.
STOWARZYSZENIOWE
• ŸSrebrna Odznaka Honorowa NOT –  2015 r.
Ÿ• Medal im. prof. Eugeniusza Jezierskiego –  2009 r.
Ÿ• Medal im. prof. Alfonsa Hoffmana  –  2007 r.
Ÿ• Złota Odznaka Honorowa SEP  –  2006 r.
Ÿ• Medal im. prof. Kazimierza Szpotańskiego  –  2004 r.
Ÿ• Srebrna Odznaka Honorowa SEP –  1980 r.
Ÿ• Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego  –  1979 r.
INNE
Ÿ• Złota Odznaka Zasłużony dla Energetyki  –  1975 r.

Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close