LEWANDOWSKI DONAT

Lewandowski Donat
syn Bolesława
ur. w Osięcinach 04.03.1936 r.
wykształcenie wyższe techniczne, nauczyciel akademicki
od 01.02.1972 r. członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Działalność Stowarzyszeniowa
• 1980 r. – 1990 r.  Członek Zarządu Sekcji SiNH OW SIMP w Łodzi
• 1990 r. – 2014 r.  Przewodniczący Sekcji SiNH OW SIMP  w Łodzi
• 1980 r. – 2006 r.  Członek Zarządu Krajowej Sekcji SiNH
• 2006 r. – 2018 r.  Wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji SiNH
• 2014 r. – nadal    Wiceprzewodniczący Sekcji SiNH OW SIMP w Łodzi
Donat Lewandowski był członkiem Komitetu Organizacyjnego lub Programowego Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Napędy i Sterowania Hydrauliczne         i Pneumatyczne” organizowanej we Wroclawiu przez Sekcję SiNH pod patronatem ZG SIMP w latach1999 – 2012.
Był również Inicjatorem  i Sekretarzem Naukowym organizowanej przez Sekcję  SiNH SIMP      i Politechnikę Łódzką Konferencji N-T w latach 1981, 1985, 1990, 1996 oraz 2001.
Działalność Zawodowa
Donat Lewandowski – dr hab. inż. emerytowany prof. PŁ- pracując  w latach 1963 – 2006       w Instytucie Obrabiarek TBM PŁ, prowadził wykłady z Obrabiarek oraz Sterowań i napędów Hydraulicznych i Pneumatycznych oraz Prace Dyplomowe i Seminaria .
W tym czasie , w obszarze naukowo-badawczo-wdrożeniowym, zajmował się Łożyskowaniem Hydro i Aerostatycznym oraz Sterowaniem i Napędem Hydraulicznym i Pneumatycznym.
Po przejściu na emeryturę podjął pracę w Katedrze Automatyki Biomechaniki i Mechatroniki, gdzie pracuje do dziś.
Do wcześniejszych  Jego zainteresowań doszła hydromechanika układu krwionośnego człowieka oraz prace teoretyczno- doświadczalne nad nieliniowymi sprężynami mechanicznymi i magnetycznymi sprężynami sterowanymi.
• W zakresie dydaktyki prowadzi wykłady i ćwiczenia z Mechatroniki oraz Modelowania i Optymalizacji.
• Jest współautorem monografii krajowej i zagranicznej z wykładanej tematyki.
• W okresie pracy na PŁ był opiekunem pracy doktorskiej oraz ponad 170 prac dyplomowych.
• Działa aktywnie w obszarze popularyzacji techniki , uczestnicząc w sympozjach i konferencjach jako autor i organizator.
• Jest autorem i współautorem patentów i wdrożeń.
• Aktywność przejawia również w działalności  publicystycznej  – książki, artykuły, referaty na konferencjach i prezentacjach SNT.
• Posiada tytuł Dyplomowanego  Rzeczoznawcy SIMP.
Od kilku lat jest członkiem Krajowej Komisji Kwalifikacji Rzeczoznawców SIMP.
ODZNACZENIA
PAŃSTWOWE
• Medal Komisji Edukacji Narodowej  2005 r.
• Krzyż Kawalerski OOP  2003 r.
• Złoty Krzyż Zasługi  1983 r.
STOWARZYSZENIOWE
• Złota Odznaka Honorowa NOT  2006 r.
• Srebrna Odznaka Honorowa NOT 2001 r.
• Złota Odznaka Honorowa SIMP  1998 r.
• Srebrna Odznaka Honorowa SIMP  1990 r.
INNE
• Odznaka im. Henryka Mierzejewskiego  2010 r.
• Medal 60-lecia Politechniki Łódzkiej  2005 r.
• Odznaka za Zasługi dla Miasta Łodzi  2001 r.
• Odznaka Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej  1987 r.
• Złota Odznaka ZNP  1981 r.

Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close