MAŁASIŃSKI HENRYK

Małasiński Henryk
syn Bolesława
w Łodzi 26 marca 1940 r.
wykształcenie wyższe techniczne, mgr inż. elektryk, konstruktor oraz projektant instalacji i urządzeń elektrycznych
od 14.01.1966 r. członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Działalność Stowarzyszeniowa
W SEP
• 1966 – 1975 r.  –  Członek Koła
• 1975  – 1980 r.  –  Prezes Koła Miastoprojekt
• 1980  – 2020 r.  –  Przewodniczący Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych
• 1990  –  2010 r.  –  Członek Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP
Zasługi i osiągnięcia w pracy stowarzyszeniowej :
• W 1984 r. w ramach działalności Komisji Organizacyjnej brał udział w opracowaniu nowego Regulaminu Organizacyjnego OŁ SEP.Z delegacji OŁ SEP uczestniczył w posiedzeniach Centralnej Komisji Organizacyjnej SEP.
• W 2007 r. i kolejnych latach brał udział w organizowanych przez Sekcję Instalacji Urządzeń Elektrycznych OŁ SEP konferencjach „Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach o napięciu do 1 kV”. Zajmował się przede wszystkim współpracą z Centralnym Ośrodkiem Szkoleń i Wydawnictw w zakresie współpracy przy drukowaniu materiałów konferencyjnych oraz konsultacjami z autorami referatów, jak m.in. dr. Masnym z Politechniki Wrocławskiej.
• W latach 1980 do 2014 uczestniczył jajo członek w zebraniach Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urzadzeń Elektrycznych przy ZG SEP.
• Do roku 2018 przez dwie kadencje  Przewodniczący Oddziałowej Rady Nadzorczej ds. Komisji Kwalifikacyjnych OŁ SEP.
• Do roku 2018 przez dwie kadencje był członkiem Rady Ośrodka Rzeczoznawstwa OŁ SEP.
• W roku 2002 z delegacji OŁ SEP był członkiem Komitetu Założycielskiego Łódzkiej Izby Inżynierów Budownictwa.
• W latach 1984  do 2002  był egzaminatorem z rekomendacji OŁ SEP w zespole egzaminacyjnym Urzędu Wojewódzkiego ds. przyznawania Uprawnień Budowlanych.
• W latach 2004 do 2006 nawiązał współpracę  z Ośrodkiem Szkoleń OŁ NOT przy organizacji kursów przygotowawczych  do egzaminów na Uprawnienia Budowlane. ( OŁ SEP nie był przygotowany na organizację takich kursów).
• W latach 2010 do 2016 współpracował z Ośrodkiem Rzeczoznawstwa PZiTB w zakresie wykonań szeregu opinii technicznych oraz projektów zamiennych, np. Szkoły w Słowiku i budynku mieszkalnego w Łodzi przy ul Wschodniej 40.
Działalność Zawodowa
• Po ukończeniu studiów w 1964 r. do 1970 r. podjął pracę w Fabryce Fiat „ELTA” w Zakładzie Aparatury Elektrycznej, pracowni Elektrycznych Urządzeń Dźwignicowych na stanowisku konstruktora i kierownika zespołu konstrukcyjnego. W pracy zawodowej przystąpił do Zakładowego Klubu Techniki i Racjonalizacji, gdzie wyróżnił się zgłoszeniem kilku wniosków racjonalizatorskich, uzyskując następujące wyróżnienia :
– Dyplom w zakładowym konkursie Turnieju Młodego Mistrza Techniki,
-5 świadectw o dokonaniu Wzoru Użytkowego jako współautor,
– zespołową Nagrodę NOT w 1967 r. za opracowanie i przygotowanie produkcji elektrycznej aparatury elektrycznej
• W pracy zawodowej przyczynił się do opracowania i wdrożenia automatyki elektrycznej urządzenia technologicznego  do produkcji nowoczesnych oporników z taśmy wysokochromowej , tzw. „fechralu” zastępujących przestarzałe oporniki żeliwne.
• W zastępstwie  /około pół roku/ prowadził zajęcia w Przyzakładowej Szkole Zawodowej w FTiA „ELTA”.
• Od 1970 do 2002 r. pracował jako projektant, kierownik zespołu projektowego oraz zastępca kierownika pracowni w Biurze Projektów Miastoprojekt nr 1. Zajmował się projektowaniem instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych w budownictwie ogólnym.
• Przyczynił się do wdrażania instalacji elektrycznych w systemach wielkopłytowych ŁSM 2 W-70 i Wk70.
• Posiada uprawnienia budowlane do projektowania oraz wykonawstwa instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych i jest rzeczoznawcą budowlanym od 1990 r.  Od r. 2000 do 2005 prowadził własną działalność gospodarczą, a do r. 2018 sporadyczną działalność na umowę.
• W 2007 r. otrzymał zespołową Nagrodę Ministra Budownictwa za „Modernizację ulicy Tumskiej w Płocku”.
• W okresie pracy zawodowej podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, kończąc :
– Studium Podyplomowe z Elektroenergetyki  na Politechnice Łódzkiej w 1977 r.
– Studium w zakresie metod technik w projektowaniu technicznym w Zakładzie Kształcenia i Doskonalenia Kadr w Katowicach w 1978 r.
• Jest rzeczoznawcą Izby Rzeczoznawców SEP od 1980 r. oraz weryfikatorem i sprawdzającym projekty w Izbie Rzeczoznawców SEP od 1988 r.
• Od 2002 r. do 2010 był członkiem Komisji Kwalifikacyjnej Łódzkiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz egzaminatorem na uprawnienia budowlane. Obecnie jest zapraszany sporadycznie dla pełnienia tej funkcji. Otrzymał z ŁIIB szereg wyróżnień.
• Publikował kilka niewielkich artykułów na temat nowych książek technicznych w Kwartalniku Łódzkim ŁIIB oraz biuletynie Techniczno-Informacyjnym OŁ SEP na temat działalności Sekcji Instalacji i urządzeń Elektrycznych.
Odznaczenia:
PAŃSTWOWE
• Złota Odznaka za Zasługi dla Budownictwa  –  1989 r.
• Srebrny Krzyż Zasługi –  1986 r.
• Srebrna Odznak za Zasługi dla Budownictwa –  1984 r.
STOWARZYSZENIOWE
• Zasłużony Senior SEP –  2019 r.
• Szafirowa Odznaka Honorowa SEP – 2017 r.
• Złota Odznaka Honorowa NOT  – 2013 r.
• Srebrna Odznaka Honorowa NOT -2009 r.
• Złota Odznaka Honorowa SEP  –  1987 r.
• Srebrna Odznaka Honorowa SEP  –  1979 r.
INNE
• Złota Odznaka Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa –  2013 r.
• Medal im. prof. Eugeniusza Jezierskiego –  2013 r.
• Srebrna Odznak Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  –  2009 r.
• Medal 90-lecia SEP –  2009 r.
• Medal im. inż. Kazimierza Szpotańskiego  –  2004 r.
• Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego-  1994 r.

Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close