Łódzka Rada Federacji

Stowarzyszeń

Naukowo-Technicznych NOT

 

SZKOLENIA I USŁUGI TECHNICZNE
WYNAJEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH , LOKALI UŻYTKOWYCH, SAL SZKOLENIOWYCH
W „DOMU TECHNIKA” W CENTRUM MIASTA

Zapraszamy do współpracy i do korzystania z naszej oferty

Cele ŁRF SNT-NOT

Celem Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT


jest wspieranie i upowszechnianie wiedzy w dziedzinie nauk technicznych oraz teorii i praktyki zarządzania projektami, w tym innowacyjnymi, dla ułatwienia rozwoju przemysłowego i społecznego regionu łódzkiego oraz kraju.

Realizujemy je poprzez:

 •  interdyscyplinarną platformę współdziałania 24 branżowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, zrzeszonych w Federacji;
 •  doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu zagadnień technicznych na zlecenie klientów, potrzebujących naszej fachowej wiedzy i umiejętności wysokiej klasy Specjalistów;
 • inicjowanie, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie rozwoju nauki, techniki, innowacji, edukacji, kultury i gospodarki,
 • kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Misja ŁRF SNT-NOT

Misją Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT

jest reprezentowanie społeczności technicznej i działanie na rzecz wzmocnienia roli polskich inżynierów i techników we współtworzeniu postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

Przejawia się ona w:

 • obronie interesów członkowskich stowarzyszeń oraz wspomaganie ich statutowych działań,
 • współpracy z władzami państwowymi, organami administracji rządowej i samorządowej, korporacjami i organizacjami pracodawców oraz związków zawodowych, izb gospodarczych i ich związków w dziedzinach technicznych, ekonomicznych i społecznych,
 • oddziaływaniu na rozwój edukacji, nauki, techniki, innowacji, kultury i gospodarki;
 • organizowaniu i prowadzeniu szkoleń i doskonaleniu kadr,
 • inicjowaniu i organizowaniu dobrowolnej certyfikacji wyrobów, usług i osób,
 • współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi, technicznymi i gospodarczymi,
 • upowszechnianiu i przestrzeganiu zasad etyki zawodowej,
 • sprawowaniu opieki nad zabytkami techniki i kultury technicznej.
Aktywność ŁRF SNT-NOT
Aktywność Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych przejawia się głównie w:

 • stwarzaniu warunków dla podniesienia wiedzy zawodowej inżynierów i techników oraz ochrony ich pozycji zawodowej,
 • uczestniczeniu i organizowaniu konferencji naukowych i technicznych, wystaw o zasięgu lokalnym i międzynarodowym oraz prowadzeniu innych działań w celu podniesienia poziomu naukowo – technicznego regionu i kraju;
 • czynnym uczestnictwie w działaniach związanych z rozwojem Łodzi i makroregionu poprzez opracowywanie opinii, ekspertyz, projektów, analiz;
 • udziale w rozwiązywaniu konkretnych zagadnień technicznych i gospodarczych dla przedsiębiorstw regionu oraz opracowywanie wniosków inwestycyjnych,
 • stymulowaniu postępu technicznego przez organizowanie konkursów na nowatorskie rozwiązania techniczne i poprawiające warunki życia społeczeństwa,
 • działaniu na rzecz podnoszenia znajomości zagadnień technicznych w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży.                                                

Prezes Zarządu ŁRF SNT-NOT
dr inż. Adam Rylski

Aktualności

Poszukujesz Rzeczoznawcy?

Poszukujesz Rzeczoznawcy? W Łódzkiej Radzie Federacji SNT-NOT doświadczeni Rzeczoznawcy wykonują wyceny majątku o różnym charakterze, które mogą być wykorzystywane m.in. do celów kupna-sprzedaży, przekształceń własnościowych, odpisu amortyzacyjnego lub uzyskania...

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wykonujemy świadectwa dla: – lokali mieszkalnych – budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych – budynków komercyjnych – budynków produkcyjnych Gwarantujemy...

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny wykonany zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, pomoże wybrać optymalny zakres prac modernizacyjnych i uzyskać dofinansowanie tej inwestycji. Gwarantujemy rzetelność i wysoki poziom merytoryczny naszych...

8 listopada 2023r. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Łódzkiej, na którym zostały wręczone odznaczenia i medale dla pracowników oraz nagrody dla najlepszych studentów i absolwentów Politechniki Łódzkiej.

8 listopada 2023r. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Łódzkiej, na którym zostały wręczone odznaczenia i medale dla pracowników oraz nagrody dla najlepszych studentów i absolwentów Politechniki Łódzkiej.

Podczas uroczystości zostały także wręczone nagrody i wyróżnienia studentom oraz absolwentom za wybitne osiągnięcia, a także prace dyplomowe. To m.in. nagroda w Konkursie na najlepszą pracę magisterską w roku akademickim 2022/2023 w PŁ, organizowanym przez Łódzką Radę...

Wyniki I etap OWT-IWE

Wyniki I etap OWT-IWE

  Mamy już wyniki z I etapu OWT-IWE !! Ze 131 uczniów z naszego Okręgu do II etapu OWT-IWE zakwalifikowało się 9 uczniów z Zespółu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie Pragnę w imieniu Łódzkiej Rady Federacji SNT- NOT w Łodzi pogratulować uczniom tak dobrego wyniku...

Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close