W dniu 29 września 2016 roku w Sali Kongresowej w Domu Technika w Łodzi odbyła się uroczysta gala poświęcona Jubileuszowi 70- lecia Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Łodzi oraz 50 –lecia Domu Technika.

Jubileusz 70 – lecia objęty był Honorowymi Patronatami:

Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Raua,
Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia,
Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej.

Patronat medialny sprawowali:

Telewizja Polska S.A., Oddział w Łodzi (TVP 3 Łódź)
Telewizja Toya Sp. z o.o.

W uroczystości udział wzięło 130 zaproszonych gości, a wśród nich Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Jolanta Zięba-Gzik, Wiceprezydent Łodzi Wojciech Rosicki, Sekretarz Generalny FSNT-NOT Jacek Kubielski, Rektor Politechniki Łódzkiej Stanisław Bielecki, Radny Rady Miejskiej w Łodzi Mateusz Walasek, Prorektor do spraw studenckich PŁ Witold Pawłowski , Prodziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ Grzegorz Wielgosiński, przedstawiciele firm i instytucji, z którymi Łódzka Rada współpracuje, Członkowie władz Łódzkiej Rady, Prezesi Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT sfederowanych w Łódzkiej Radzie, byli i obecni Prezesi, Dyrektorzy i Pracownicy Łódzkiej Rady, Doradcy, Specjaliści, Rzeczoznawcy i Wykładowcy współpracujący z Łódzką Radą, przedstawiciele NOT z Piotrkowa Trybunalskiego oraz Sponsorzy.

Uroczystość prowadziła Pani Magdalena Michalak, która rozpoczęła uroczystość witając zaproszonych gości. W imieniu Łódzkiej Rady gości powitał Dyrektor Biura Andrzej Tarka. Następnie Prezes Zarządu Łódzkiej Rady Mirosław Urbaniak w wystąpieniu okolicznościowym podsumował działalność Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łodzi w minionych 70 latach.
Po okolicznościowym wystąpieniu odbyła się bardzo miła część gali związana z uhonorowaniem osób szczególnie zasłużonych dla Łódzkiej Rady.

Za zasługi w upowszechnianiu wiedzy w dziedzinie nauk technicznych Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali: Mieczysław Balcerek, Kazimierz Brzeszczyński, Maria W. Jaworska, Józef Lis oraz Stanisław Sucharzewski. Brązowy Krzyż Zasługi otrzymała Barbara Świetlik. Odznaczenia państwowe wręczał Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk.
Za szczególne zasługi i osiągnięcia w pracy w Stowarzyszeniach Naukowo-Technicznych oraz w Łódzkiej Radzie, najwyższe odznaczenia NOT tj. Diamentowe Odznaki Honorowe NOT otrzymali Mirosław Urbaniak oraz Marek Pawlak.
Za zasługi na rzecz rozwoju i upowszechnianiu techniki oraz wkład w jej popularyzowanie wśród młodzieży, medalem im. Feliksa Kucharzewskiego uhonorowana została Barbara Świetlik.
Za zasługi i osiągnięcia w pracy w Stowarzyszeniach Naukowo-Technicznych i Łódzkiej Radzie Złotą Honorową Odznaką NOT odznaczona została Elżbieta Polak, a Srebrnymi Honorowymi Odznakami NOT odznaczeni zostali Krystyna Jankowska, Mariola Pasikowska, Agnieszka Talacha oraz Grażyna Walczak.
Ponadto dyplomy uznania otrzymali byli Prezesi Zarządu Łódzkiej Rady, pracownicy i byli pracownicy , działacze, firmy współpracujące z Łódzką Radą, Wykładowcy, Specjaliści i Doradcy Łódzkiej Rady, Prezesi Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, a także Sponsorzy.

W następnej części programu uroczystości mikrofon został oddany do dyspozycji zaproszonych gości, którzy na ręce Prezesa Zarządu Łódzkiej Rady składali gratulacje.

W ostatniej odsłonie uroczystej części spotkania jubileuszowego, w ramach istniejącego teatru małych form muzycznych ”NoToTu Teatr”, odbył się koncert zatytułowany „Najpiękniejsza jest muzyka polska’’ w wykonaniu Śpiewaczki Operowej Jolanty Bobras, której akompaniował Marek Pająk.

Po części oficjalnej, uczestnicy jubileuszu przenieśli się do restauracji Satyna na uroczystą jubileuszową kolację.

Fotografie  – Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.

Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close