W dniu 15 grudnia 2023 roku w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się niezwykle doniosła uroczystość: 

Setny jubileusz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Województwa Śląskiego.

Wśród zaproszonych gości był m.in. były premier RP, prof. Jerzy Buzek, Janusz Steinhoff wiceprezes Rady Ministrów w rządzie Jerzego Buzka, marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, Ewa Mańkiewicz-Cudny – polska fizyczka, redaktorka, dziennikarka, popularyzatorka wynalazczości – Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Marcin Krupa Prezydent Miasta Katowic, Piotr Wojtas Prezes Zarządu Śląskiej Rady NOT FSNT, prezydenci miasta, przedstawiciele stowarzyszeń będących członkami Federacji  oraz firmy współpracujące z FSNT NOT w Katowicach.

Podczas wydarzenia wręczono odznaczenia i wyróżnienia zasłużonym członkom stowarzyszenia oraz medale okolicznościowe z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Inzynierów i Techników Województwa Śląskiego. Wydarzenie rozpoczęło się od przemówienia profesora Jerzego Buzka, który zwrócił uwagę na rolę Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Województwa Śląskiego w procesie przejęcia i rozwoju przemysłu na terenie Śląska po zakończeniu I wojny światowej. Celem Stowarzyszenia było również wzbogacanie wiedzy technicznej jego członków i praca nad rozwojem województwa śląskiego i całej Polski. Profesor podkreślił ogromny wkład Stowarzyszenia na kształtowanie i budowę gospodarki, szczególnie w tym pierwszym okresie powojennym.

Rys historyczny związany z powołaniem i działalnością Stowarzyszenia uzupełnili w swoich wystąpieniach profesor Dariusz Rott  z Uniwersytetu Śląskiego oraz Prezes Zarządu Śląskiej Rady FSNT NOT – Piotr Wojtas.

5 lutego 1922 r. odbyło się pierwsze Walne Zebranie Stowarzyszenia, na zebraniu 5 sierpnia 1922 r. przyjęto statut, w którym nastąpiła zmiana nazwy na Polskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Województwa Śląskiego.
2 września 1922 r. wybrano w miejsce Zarządu pierwszą Radę. W końcu 1933 r. Stowarzyszenie skupiało 25% inżynierów i techników polskich pracujących na Górnym Śląsku.

Stowarzyszenie przyczyniło się do powołania Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych i Śląskiego Instytutu Psychotechnicznego, zainicjowało również starania o uruchomienie na Śląsku politechniki. Ten zamiar udało się zrealizować dopiero po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku.

Naczelna Organizacja Techniczna w Katowicach została powołana 20.09.1947 r.
i jest kontynuatorką
Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Województwa Śląskiego.

Po zakończeniu części historycznej, Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz  Prezes Zarządu Śląskiej Rady FSNT NOT – Piotr Wojtas wręczyli zasłużonym członkom Stowarzyszenia odznaki honorowe NOT.

Członkowie Honorowego Komitetu Organizacyjnego otrzymali pamiątkowe medale okolicznościowe.

Gratulujemy jubileuszu i życzymy dalszych wielu lat owocnej pracy.

Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close