Stanisław Dworczyk

Stanisław Dworczyk

s. Kazimierza i Stanisławy
ur. 24.09.1933r.
w Nakwasinie k/ Kalisza
inż. mechanik
członek SIMP od 1957r.

Praca stowarzyszeniowa:

– członek Koła Zakładowego SIMP od 1957r.
– przewodniczący Sekcji Obrabiarek i Narzędzi OW SIMP w kadencjil 971-1974
– członek Zarządu OW SIMP w Łodzi w kadencji 1980-1988
– delegat na XX Kongres Techników Polskich w roku 1982
– współorganizator cyklicznych Ogólnopolskich Konferencji: „ Rozwój Obróbki Sciernej Wykańczającej ” (1964-1986) organizator pokazów technologicznych w latach 1964-1986 dotyczących obróbki ściernej
– udział w opracowaniu materiałów dotyczących Reformy Gospodarczej w ramach Zarządu Głównego SIMP i Zarządu Głównego NOT
– działalność na rzecz ruchu racjonalizatorskiego WKTiR i KTiR, przewodniczący Koła Zakładowego 1962-1964
– członek Zarządu Towarzystwa Naukowo-Technicznego Obrabiarek i Narzędzi OŁ SIMP od roku 2005
Działalność zawodowa
– w latach 1956-1987 Kombinat „Ponar-ŁÓDŻ” Fabryka Szlifierek – sukcesywne kształtowanie praktycznych umiejętności od stanowiska konstruktora oprzyrządowania, konstruktora szlifierek, technologa, głównego technologa, organizatora prac badawczorozwojowych do stanowiska dyrektora Fabryki i Kombinatu, które sprawował przez 15 lat.
– dyrektor Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Fabryki Szlifierek „PONAR-JOTES” 1968-1971
– dyrektor Zakładu Szlifierek „JOTES” 1971-1974
– dyrektor Kombinatu Szlifierek „PONAR” 1974-1987
– pełnomocnik Centralnego Programu Badawczo-Rozwojowego Nr Gl ds. rozwoju szlifierek 1986-1987
– członek Rady Naukowej Instytutu Obróbki Skrawaniem: Kraków 1975-1980 przewodniczący Zgromadzenia Dyrektorów w Dzielnicy Łódź – Widzew 1982-1987 – Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych – członek Rady Konsultacyjnej ds. zatrudnienia i płac: 1985-1987
– pełnomocnik Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Obrabiarkowego ds. budowy Zakładu Odlewniczego Koluszki 1976-1980
– członek III Zespołu ds. Przedsiębiorstw Komisji Ministerstwa Przemysłu Maszynowego; wiceprzewodniczący Zespołu XI – ds. postępu technicznego
– aktywna współpraca z Centralą Handlu Zagranicznego METALEXPORT. Współudział w przekształceniu Centrali Handlu Zagranicznego METALEXPORT w śpółkę z o.o. W latach 1983-1987 – prezes Rady Nadzorczej METALEXPORT – praca w METALEXPORT Sp. z o.o. Delegatura w Bukareszcie 1987-1993 praca w Przedsiębiorstwie Metalowym „ZUTMAR” Sp. z o.o. w Łodzi na stanowisku wiceprezesa zarządu ds. techniki i produkcji

Osiągnięcia techniczne
 •  wzór użytkowy 63905/2006 – „Mechanizm hamulca postojowego do tramwajów z samoregulacją luzu”; wdrożony – nadzór nad uruchomieniem produkcji
 • wzór użytkowy w trakcie postępowania patentowego – 201 Or. – „Hamulec postojowy z samoregulacją luzu pojazdów szynowych, tramwaje, jednostki trakcji kolejowej” spełnia wymogi normy VIC 651 projekty racjonalizatorskie wdrożone – 9 projektów w dziedzinie konstrukcji części obrabiarek do szlifowania oraz w zakresie technologii wykonywania części do szlifierek  opracowanie konstrukcji wiórkownicy do wiórkowania kół zębatych  opracowanie konstrukcji wiertarki do głębokiego wiercenia  opracowanie technologiczne gniazd obróbczych w latach 1964-1968
 • negocjacje zakończone podpisaniem umowy licencyjnej na produkcje szlifierki bezkłowej MALLUS 1972. Negocjacje zakończone podpisaniem umowy kooperacyjnej z Firmą SCHANDT na produkcje szlifierek do wałków, okres współpracy trwał od 1973 do 2005 r.
 • Współudział w negocjacjach na podjęcie produkcji kooperacyjnej szlifierek ostrzałek z Firmą TECHELLA oraz szlifierek do płaszczyzn z Firmą WATERBUNY FARREL w latach 1980-1982 – produkcja szlifierek TA- CHELLA trwała do 2005 roku
 • negocjacje i nadzór nad budową Odlewni Želiwa w Koluszkach w oparciu o kontrakt z Firmą SWINDLER DRESLLER na budowę pod klucz – 1976r. opracowanie i nadzór nad wykonaniem konstrukcji wiŕówki do suszenia dywanów – 1998r.
 • opracowanie konstrukcji mechanizmu i zamykania styków wyłączników wysokiego napięcia dla Firmy ABB – PSZASMYSZ, w ramach projektu dofinansowanego przez NOT – nadzór nad uruchomieniem produkcji — 2003 r.
Odznaczenia
 • Srebrny Krzyż Zasługi – 1966
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1974
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – 1983
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – 1973
 • Medal XXX-lecia PRL – 1974
 • Medal 40-lecia PRL – 1984
 • Srebrna Honorowa Odznaka SIMP – 1972
 • Złota Honorowa Odznaka SIMP – 1976
 • Srebrna Honorowa Odznaka NOT – 1978
 • Złota Honorowa Odznaka NOT – 1987
 • Złota Odznaka „Za zasługi dla rozwoju przemysłu maszynowego” – 1976
 • Srebrna Odznaka Pożarnictwa – 1976
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony działacz LOK” – 1977
 • Odznaka „Zasłużony działacz FJN” – 1977
 • Honorowa Odznaka m. Łodzi – 1978
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony działacz Zw. Zaw. Metalowców” -1978
 • Złota Odznaka LOK -1979
 • Odznaka „Zasłużony Pracownik Handlu Zagranicznego” -1984
 • Odznaka „Zasłużony dla Zakładu JOTES” -1971
 • Medal Pamiątkowy 50-lecia SEP- 1979
 • Odznaka Przyjaciela Dziecka -1976
 • Medal Zasłużony dla Sportu Łódzkiego -1980
 • Odznaka Honorowa Związku Inwalidów -1987
 • Odznaka za Zasługi dla Regionu Oświaty -1986
 • Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej -1980
 • Złota Odznaka Honorowa Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego – 1980
 • Honorowa Odznaka PCK -1980
 • Dyplom Honorowy za Aktywną Współpracę z Polską Izbą Handlu Zagranicznego -1984
 • Odznaka Honorowa instytutu Obróbki Skrawaniem – Kraków -1974
 • Dyplom Uznania za Pracę Społeczną w Dziedzinie Postępu Technicznego i Działalności Organizacyjnej SIMP- 1982
 • Godność Zasłużony Senior SIMP -1980

Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close