STANISŁAW SUCHARZEWSKI

STANISŁAW SUCHARZEWSKI

syn Feliksa
urodzony 23 stycznia 1945 r.
członek SIMP od 1971 roku

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIOWA

DZIAŁALNOŚĆ W SIMP

Funkcje pełnione w SIMP :
1976 – 1980 — członek Zarządu Koła Uczelnianego SIMP w Politechnice Łódzkiej.
1980 – 1984 — członek Komisji Redakcyjno — Wystawowej przy Zarządzie Oddziału Łódzkiego SIMP
1984 – 2002  przewodniczący Redakcyjno — Wystawowej przy Zarządzie Oddziału Łódzkiego SIMP
1984 -do teraz— członek Zarządu Oddziału Łódzkiego SIMP
1990 – 1994 — z-ca Sekretarza Oddziału Łódzkiego SIMP
1994 – 2002 — skarbnik Oddziału Łódzkiego SIMP — członek Prezydium Oddziału.
2002 -do teraz— wiceprezes ds. ekonomiczno — finansowych oraz skarbnik Oddziału Łódzkiego SIMP— członek Prezydium Oddziału.

Osiągnięcia w pracy na rzecz SIMP

Oprócz działań wynikających z realizacji zadań z tytułu pełnionych funkcji, był inicjatorem i wykonawcą wielu przedsięwzięć popularyzujących SIMP i NOT:

 • Współorganizator wystawy z okazji obchodów 30-lecia Wydziału Mechanicznego (organizator: Koło Uczelniane SIMP — 1975 r.).
 • Prowadzenie „Kroniki Oddziału Łódzkiego SIMP”. Redakcja, opracowanie, dokumentowanie i opisywanie faktów z życia stowarzyszenia oraz prezentacja zasłużonych członków stowarzyszenia.
 • Popularyzacja działalności stowarzyszeniowej SIMP poprzez publikację szeregu artykułów w codziennej prasie lokalnej jak również wydawnictwach stowarzyszeniowych (ok. 10 artykułów).
 • Redaktor i współredaktor okolicznościowych wydań: „Biuletyn Oddziału Łódzkiego SIMP” (1996 r.; 1998 r.; 2001 r.; 2002 r.; 2006 r.).
 • Redaktor wkładki promującej działalność SIMP w regionie łódzkim wydanej w „Biuletyn Oddziału Warszawskiego SIMP” (1995 r.).
 • Inicjator i współredaktor numerów okolicznościowych: „Biuletyn Oddziału Łódzkiego SIMP” wydanych w „Wiadomości SIMP” (organ ZG SIMP – wydanego pod hasłem „Prezentujemy Oddział Łódzki SIMP” — 2000 r.; 2011 r.)
 • Udział w pracach Sekcji Sterowania i Napędu Hydraulicznego jako członek Komitetu Organizacyjnego konferencji nt.: „Łożyskowanie gazowe i hydrostatyczne” oraz autorstwo referatów naukowych.
 • Rzeczoznawca SIMP od roku 1986 ze specjalności „Pneumatyka i Pneumonika”
 • Od roku 1987 nieprzerwanie delegat Oddziału Łódzkiego SIMP na krajowe Walne Zjazdy Stowarzyszenia.
 • Udział w pracach Zespołu przy ZG SIMP ds. współpracy ze szkolnictwem wyższym (1998 — 2002).

DZIAŁALNOŚĆ W ŁÓDZKIEJ RADZIE FEDERACJI SNT – NOT

Funkcje pełnione FRF SNT – NOT: 
1985 – 1992 – członek ŁRF SNT – NOT
1985- 1990 — członek Prezydium ŁRF SNT — NOT — przewodniczący Zespołu Organizacyjno — Regulaminowego oraz opiekun Komisji Młodej  Kadry Technicznej, Komisji Konkursowej, Komisji Historii Ruchu Stowarzyszeniowego.
1990 – 1992 — Wiceprzewodniczący Rady — członek Prezydium. 1998 – 2005 – członek ŁRF SNT – NOT
2001 – 2005 — przewodniczący Komisji Rewizyjnej ŁRF SN T — NOT
2009 -do teraz— członek Komisji Rewizyjnej ŁRF SN T — NOT

Osiągnięcia w pracy na rzecz ŁRF SNT— NOT

W 1984 roku uczestniczył w pracach Komisji Historii Ruchu Stowarzyszeniowego, biorąc udział w opracowaniu monografii nt.: „40 lecie działalności Naczelnej Organizacji Technicznej i Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w latach 1945-1984”, wchodząc w skład zespołu redakcyjnego w szczególności zaś opracowując około 50 stronicowy fragment poświęcony działalności SIMP w wymienionym okresie. Brał czynny udział w organizacji Il Dni Techniki Łodzi (1976r.) i IV Dni Techniki Łodzi (1980r.), będąc odpowiedzialnym za organizację okolicznościowych wystaw „Osiągnięcia łódzkiego przemysłu maszynowego”.

PRACA ZAWODOWA

Kwalifikacje

1962 r. — Ukończył 3-letnią Szkołę Zawodową (tokarstwo) w Hajnówce
1966 r. — Ukończył 4-letnie Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne w Pabianicach, tytuł: technik mechanik z uprawnieniami nauczyciela zawodu.
1972 r. — Ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej, specjalność: Obrabiarki, narzędzia i obróbka skrawaniem
1973 r.— Roczny kurs pedagogiczny.
1976 r. — 3-miesięczny staż przemysłowy w OBR — Obróbki Ściernej „PONAR Łódź”

Przebieg pracy zawodowej

Od 1972 roku jest związany z Politechniką Łódzką, gdzie w Instytucie Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn pracował kolejno na stanowiskach: 1972 asystent stażysta, 1972—73 — asystent,1973—80 — starszy asystent,1980—86 — wykładowca,od 1986 — starszy wykładowca,
2012 (1 października) — przejście na emeryturę.

W ramach obowiązków dydaktycznych prowadził: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, prace przejściowe i dyplomowe z przedmiotów tematycznie związanych z obrabiarkami do skrawania metali. Pełnił obowiązki opiekuna grupy studenckiej, specjalności, praktyk zawodowych, uczestniczył w komisji rekrutacyjnej na studia, w planowaniu zajęć dydaktycznych jako pełnomocnik dyrektora Instytutu. Opracowywał programy dydaktyczne i nowe treści nauczania. Dla realizacji dydaktyki opracował kilka stanowisk i 11 instrukcji do zajęć laboratoryjnych oraz jest współautorem 3-ch skryptów dydaktycznych:

 • „Zagadnienia wybrane z konstrukcji obrabiarek” — praca zbiorowa,
 • „Automatyzacja obrabiarek i procesów technologicznych” — praca zbiorowa,
 • „Hydraulika i Pneumatyka Urządzeń Mechanicznych” — praca zbiorowa.

W ramach działalności naukowej specjalizował się w aerostatycznym łożyskowaniu obrotowym i prostoliniowym elementów obrabiarek i precyzyjnych urządzeń, efektem czego jest autorstwo i współautorstwo:

 •    6-ciu publikacji naukowych
 •   1 patent.

Uczestniczył w pracach naukowo-badawczych prowadzonych przez Instytut dla potrzeb przemysłu z dziedziny szybkoobrotowych wrzecion szlifierskich, konstrukcji trójwspółrzędnościowych maszyn pomiarowych, konstrukcji wrzecienników i zespołów prowadnicowych. Kierował dwoma pracami w ramach problemów węzłowych. Współpracował z przedsiębiorstwami: Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku, OBRN „VIS” w Warszawie, Fabryka Szlifierek „PONAR-ŁÓDŽ”, Fabryka „Gerlach” w Drzewicy, Kombinat Maszyn Włókienniczych „Wifama”, Fabryka Elementów Hydraulicznych w Wadowicach i innych.

Efekty pracy zostały dwukrotnie wyróżnione Nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki za działalność dydaktyczno — wychowawczą w roku 1980 oraz działalność wdrożeniową dla przemysłu w 1994 roku jak również 16 nagrodami J. M. Rektora PŁ.

ODZNACZENIA

 • Brązowy Krzyż Zasługi — 1986 r.
 • Medal za Długoletnią Służbę — 2011 r.
 • Honorowa Odznaka m. Łodzi — 1989r.
 • Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej — 1997 r.
 • Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego — 1995 r.
 • Odznaka im. Prof. Henryka Mierzejewskiego — 2001 r.
 • Srebrna Honorowa Odznaka NOT — 1984 r.
 • Złota Honorowa Odznaka NOT — 1990 r.
 • Srebrna Honorowa Odznaka SIMP — 1980 r.
 • Złota Honorowa Odznaka SIMP — 1986 r.

Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close