W  dniu  21  marca   2018 r. w siedzibie ŁRF SNT NOT odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej XI edycji konkursu „Młody Innowator”.

Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, postanowiła do eliminacji ogólnopolskich zakwalifikować dwie prace:

  1. „Słoneczna stacja do ładowania telefonu”

Szkoła Podstawowa Nr 189 w Łodzi im. Wandy Zieleńczyk

Praca wykonana  przez uczniów klasy VI a : Małgorzatę Banach, Natalię Gonerkę, Lidię Tatarowską

Foto2 Foto1

  1. „Nakładka geodezyjna TGC ( Transfer geodetic coordinates)”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum Geodezyjne w Sieradzu

Praca wykonana przez uczniów klasy III: Bartosza Dziębowskiego, Justynę Kolbę, Patrycję Jaworską

Foto5 Foto4 foto3

Informacja o wynikach eliminacji ogólnopolskich będzie zamieszczona na stronie po 25 maja 2018r.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi w czerwcu 2018r.

Komisja Konkursowa konkursu „Młody Innowator” składa podziękowania nauczycielom szkół za wsparcie uczniów w przygotowaniu prac.

                                                                                                                                                                               Sekretarz

Komisji Konkursowej

„Młody Innowator”

Mariola Pasikowska