Za najlepszą pracę magisterską Komisja uznała pracę autorstwa mgr inż. Mariusza Matusiaka z Instytutu Informatyki Stosowanej (kierujący pracą: dr inż. Zbigniew Chaniecki).

Celem pracy autora było opracowanie .pochodzenia pojazdów kołowych poprzez detekcję wystąpienia nieautoryzowanych modyfikacji w elektronicznych sterownikach silników ECU przeprowadzonych w celu ukrycia zaprogramowanych w nich oryginalnie danych identyfikacyjnych pojazdu, głównie numerów VIN. Na szczególną uwagę zasługuje fakt połączenia kompetencji Autora z zakresu elektroniki, konstrukcji, informatyki, w szczególności zaś projektowania architektury mikroprocesorowej i rozwoju oprogramowania. Dodać należy wyjątkową umiejętność autora w rozwiązywaniu zagadnienia nieopisywanego w materiałach źródłowych, a także ogólnie dostępnych internetowych.

Wszystkie zgłoszone prace charakteryzowały się bardzo wysokim poziomem naukowym i zdolnością aplikacyjną. W związku z powyższym Komisja postanowiła wystąpić do Łódzkiej Rady FSNT- NOT z wnioskiem o wyróżnienie dwóch  prac:

  1. pracy Pana mgr inż. Andrzeja Jaśkiewicza z Instytutu Technologii i Analizy Żywności.

    Zasadniczym celem tej pracy było zbadanie i analiza zależności między parametrami jakościowymi soków cukrowniczych, a efektywnością i szybkością procesów filtracji osadów powstających podczas oczyszczania w/w soków. Z punktu widzenia technologii cukru zagadnienie bardzo istotne, ponieważ prawidłowy i efektywny proces filtracji pozwala nie tylko uzyskać końcowy produkt o dobrej jakości ale też przynosi wytwórcy korzyści ekonomiczne. Badania prowadzone przez Autora pogłębiają wiedzę dotycząca technologii otrzymywania cukru z buraków cukrowych dając cenne wskazówki technologiczne.

  1. pracy Pana mgr inż. Piotra Zielińskiego z Instytutu Maszyn Przepływowych.

    Zasadniczym celem pracy było opracowanie własnej koncepcji wykorzystania koła zamachowego w systemie rekuperacji energii hamowania autobusu miejskiego. Praca obejmowała m.in. projekt ogólnej  koncepcji  urządzenia, dobór  elementów  elektrycznych (silniki, falownik oraz inne tego typu urządzenia) oraz dokonanie obliczenia układu łożyskowego. Autor dodatkowo przebadał zachowanie układu odzyskiwania energii w zadanych trzech rożnych cyklach jazdy autobusu miejskiego przedstawiając zarys systemu tzw.„KERS”- odzysku energii z autobusu miejskiego.

SERDECZNIE GRATULUJEMY

Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close