Oświadczenie FSNT-NOT w sprawie Muzeum Techniki i Przemysłu NOT

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi Muzeum Techniki i Przemysłu NOT (MTiP), należącym do FSNT-NOT, a także pojawiającymi się doniesieniami medialnymi nie pokazującymi wszystkich istotnych faktów opisujących rzetelnie rzeczywistość i określających sytuację Muzeum oraz zgromadzonych w nim zbiorów muzealnych, FSNT-NOT oświadcza, iż:

 1. Nieprawdą jest, że FSNT-NOT nie podjęła żadnych działań w celu ratowania MTiP.
 2. Nieprawdą jest, że FSNT-NOT miała lub ma zamiar sprzedać zbiory podmiotowi prywatnemu.
 3. Nieprawdą jest, że własność FSNT-NOT jest jakkolwiek podważalna.
 4. Nieprawdą jest, że całe zbiory muzealne MTiP zostały zajęte przez komornika.
 5. Nieprawdą jest, że FSNT-NOT nie ma woli współpracy z instytucjami zaangażowanymi w inicjatywę Narodowego Muzeum Techniki.

Odnosząc się do powyższego, FSNT-NOT oświadcza, że:

 1. FSNT-NOT prowadzi na od stycznia 2016 r. MTIP bez pomocy publicznej na koszt własny.
 2. FSNT-NOT jest organizatorem MTiP i od 62 lat i posiada pełne prawa własnościowe do jego zbiorów, tj. wszystkich eksponatów znajdujących się inwentarzu Muzeum.
 3. FSNT-NOT nie zamierzała i nie zamierza sprzedawać zbiorów. FSNT-NOT rozważa rozmaite formy współpracy z nową instytucją kultury o nazwie Narodowe Muzeum Techniki, umożliwiające jej zrealizowanie celów statutowych, W tej relacji możliwe jest wypracowanie modelu, w którym część własności zostanie przesunięta na rzecz Narodowego Muzeum Techniki na warunkach nie naruszających interesu FSNT-NOT.
 4. Komornik zabezpieczył w postępowaniu zajęcia ustawowego na rzecz zobowiązań na rzecz PKiN Sp. z o.o. dwa eksponaty z 15 tys. kolekcji. Eksponaty są nadal eksponowane i dostępne dla zwiedzających. Postępowanie, w opinii FSNT-NOT, nie spełnia kodeksowych przesłanek i zostanie zaskarżone w odpowiednim trybie.
 5. FSNT-NOT podjęła działania, których celem jest zapewnienie kontynuacji Muzeum. W tym celu podjęto współpracę z podmiotem zewnętrznym o profilu doradczym, który na początku kwietnia 2017 r. przedstawił plan naprawczy dla MTiP, a następnie porozumiał się z grupą inwestorów, którzy zdecydowali się podjąć się jego wdrożenia.
 6. FSNT-NOT wystąpił 7 kwietnia 2017 r. z propozycją wskrzeszenia umowy z PKiN Sp. z o.o. załączając plan naprawczy dla MTiP i propozycję kontynuowania działalności MTiP bez dotacji państwowej. W tej propozycji został zawarty harmonogram spłaty zadłużenia względem PKiN Sp. z o.o. Pismo pozostało bez odpowiedzi.
 7. FSNT-NOT zamierza z całą stanowczością reagować na działania wykraczające poza literę prawa i kolportujące nieprawdziwe informacje godzące w jej dobre imię.

oświadczenie