Oświadczenie FSNT-NOT w sprawie Muzeum Techniki i Przemysłu NOT

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi Muzeum Techniki i Przemysłu NOT (MTiP), należącym do FSNT-NOT, a także pojawiającymi się doniesieniami medialnymi nie pokazującymi wszystkich istotnych faktów opisujących rzetelnie rzeczywistość i określających sytuację Muzeum oraz zgromadzonych w nim zbiorów muzealnych, FSNT-NOT oświadcza, iż:

 1. Nieprawdą jest, że FSNT-NOT nie podjęła żadnych działań w celu ratowania MTiP.
 2. Nieprawdą jest, że FSNT-NOT miała lub ma zamiar sprzedać zbiory podmiotowi prywatnemu.
 3. Nieprawdą jest, że własność FSNT-NOT jest jakkolwiek podważalna.
 4. Nieprawdą jest, że całe zbiory muzealne MTiP zostały zajęte przez komornika.
 5. Nieprawdą jest, że FSNT-NOT nie ma woli współpracy z instytucjami zaangażowanymi w inicjatywę Narodowego Muzeum Techniki.

Odnosząc się do powyższego, FSNT-NOT oświadcza, że:

 1. FSNT-NOT prowadzi na od stycznia 2016 r. MTIP bez pomocy publicznej na koszt własny.
 2. FSNT-NOT jest organizatorem MTiP i od 62 lat i posiada pełne prawa własnościowe do jego zbiorów, tj. wszystkich eksponatów znajdujących się inwentarzu Muzeum.
 3. FSNT-NOT nie zamierzała i nie zamierza sprzedawać zbiorów. FSNT-NOT rozważa rozmaite formy współpracy z nową instytucją kultury o nazwie Narodowe Muzeum Techniki, umożliwiające jej zrealizowanie celów statutowych, W tej relacji możliwe jest wypracowanie modelu, w którym część własności zostanie przesunięta na rzecz Narodowego Muzeum Techniki na warunkach nie naruszających interesu FSNT-NOT.
 4. Komornik zabezpieczył w postępowaniu zajęcia ustawowego na rzecz zobowiązań na rzecz PKiN Sp. z o.o. dwa eksponaty z 15 tys. kolekcji. Eksponaty są nadal eksponowane i dostępne dla zwiedzających. Postępowanie, w opinii FSNT-NOT, nie spełnia kodeksowych przesłanek i zostanie zaskarżone w odpowiednim trybie.
 5. FSNT-NOT podjęła działania, których celem jest zapewnienie kontynuacji Muzeum. W tym celu podjęto współpracę z podmiotem zewnętrznym o profilu doradczym, który na początku kwietnia 2017 r. przedstawił plan naprawczy dla MTiP, a następnie porozumiał się z grupą inwestorów, którzy zdecydowali się podjąć się jego wdrożenia.
 6. FSNT-NOT wystąpił 7 kwietnia 2017 r. z propozycją wskrzeszenia umowy z PKiN Sp. z o.o. załączając plan naprawczy dla MTiP i propozycję kontynuowania działalności MTiP bez dotacji państwowej. W tej propozycji został zawarty harmonogram spłaty zadłużenia względem PKiN Sp. z o.o. Pismo pozostało bez odpowiedzi.
 7. FSNT-NOT zamierza z całą stanowczością reagować na działania wykraczające poza literę prawa i kolportujące nieprawdziwe informacje godzące w jej dobre imię.

oświadczenie

Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close