Łódzka Rada Federacji

Stowarzyszeń

Naukowo-Technicznych NOT

 

INNOWACJA to nie jest abstrakcja, to znaczące ULEPSZENIE
lub zupełnie  NOWE BRZMIENIE     
Andrzej Tarka

 Wszelkie prawa zastrzeżone Powielanie tylko za zgodą Autora

 

SZKOLENIA I USŁUGI TECHNICZNE
KSIĘGARNIA TECHNICZNA
WYNAJEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH , LOKALI UŻYTKOWYCH, SAL SZKOLENIOWYCH
W „DOMU TECHNIKA” W CENTRUM MIASTA

Zapraszamy do współpracy i do korzystania z naszej oferty

 

Relacja z 70 lecia ŁRF SNT- NOT

Cele ŁRF SNT-NOT

Celem Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT


jest wspieranie i upowszechnianie wiedzy w dziedzinie nauk technicznych oraz teorii i praktyki zarządzania projektami, w tym innowacyjnymi, dla ułatwienia rozwoju przemysłowego i społecznego regionu łódzkiego oraz kraju.

Realizujemy je poprzez:

 •  interdyscyplinarną platformę współdziałania 24 branżowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, zrzeszonych w Federacji;
 •  doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu zagadnień technicznych na zlecenie klientów, potrzebujących naszej fachowej wiedzy i umiejętności wysokiej klasy Specjalistów;
 • inicjowanie, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie rozwoju nauki, techniki, innowacji, edukacji, kultury i gospodarki,
 • kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Misja ŁRF SNT-NOT

Misją Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT

jest reprezentowanie społeczności technicznej i działanie na rzecz wzmocnienia roli polskich inżynierów i techników we współtworzeniu postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

Przejawia się ona w:

 • obronie interesów członkowskich stowarzyszeń oraz wspomaganie ich statutowych działań,
 • współpracy z władzami państwowymi, organami administracji rządowej i samorządowej, korporacjami i organizacjami pracodawców oraz związków zawodowych, izb gospodarczych i ich związków w dziedzinach technicznych, ekonomicznych i społecznych,
 • oddziaływaniu na rozwój edukacji, nauki, techniki, innowacji, kultury i gospodarki;
 • organizowaniu i prowadzeniu szkoleń i doskonaleniu kadr,
 • inicjowaniu i organizowaniu dobrowolnej certyfikacji wyrobów, usług i osób,
 • współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi, technicznymi i gospodarczymi,
 • upowszechnianiu i przestrzeganiu zasad etyki zawodowej,
 • sprawowaniu opieki nad zabytkami techniki i kultury technicznej.
Aktywność ŁRF SNT-NOT

Aktywność Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych przejawia się głównie w:

 • stwarzaniu warunków dla podniesienia wiedzy zawodowej inżynierów i techników oraz ochrony ich pozycji zawodowej,
 • uczestniczeniu i organizowaniu konferencji naukowych i technicznych, wystaw o zasięgu lokalnym i międzynarodowym oraz prowadzeniu innych działań w celu podniesienia poziomu naukowo – technicznego regionu i kraju;
 • czynnym uczestnictwie w działaniach związanych z rozwojem Łodzi i makroregionu poprzez opracowywanie opinii, ekspertyz, projektów, analiz;
 • udziale w rozwiązywaniu konkretnych zagadnień technicznych i gospodarczych dla przedsiębiorstw regionu oraz opracowywanie wniosków inwestycyjnych,
 • stymulowaniu postępu technicznego przez organizowanie konkursów na nowatorskie rozwiązania techniczne i poprawiające warunki życia społeczeństwa,
 • działaniu na rzecz podnoszenia znajomości zagadnień technicznych w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży.                                                

Prezes Zarządu ŁRF SNT-NOT
prof. dr hab. inż Mirosław Urbaniak

Aktualności

PROINNOWACYJNE USŁUGI IOB DLA MŚP

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.06.2020 roku Minister Rozwoju  w wyniku pozytywnego rozpatrzenia naszego wniosku udzielił na kolejne dwa lata Akredytacji Łódzkiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w zakresie świadczenia usług doradczych o...

Egzamin i szkolenia kwalifikacyjne D i E

Komisja Kwalifikacyjna nr 682 powołana przy ŁRF SNT NOT w dniu 18.05.2020r. od godz. 16.00 wznawia egzaminy kwalifikacyjne w Domu Technika w Łodzi, pl. Komuny Paryskiej 5a, II piętro, sala 202. Wszystkich chętnych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie swojego udziału w...

XLVI OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ – PODSUMOWANIE

 XLVI OLIMPIADA  WIEDZY TECHNICZNEJ – PODSUMOWANIE W środę, 8 stycznia 2020 roku odbyły się  zawody okręgowe XLIV OWT.W naszym okręgu do zawodów okręgowych zakwalifikowało się 54 uczestników. Do zawodów przystąpiło 45 uczniów z czterech szkół.Zawody zostały...

XLVI OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ – ZAWODY OKRĘGOWE

XLVI OLIMPIADA  WIEDZY TECHNICZNEJ – ZAWODY OKRĘGOWE W środę, 8 stycznia 2020r. odbyły się zawody okręgowe XLVI OWT. W naszym okręgu, spośród 322 uczniów z 23 szkół biorących udział w zawodach szkolnych, do zawodów okręgowych zakwalifikowało się 54 uczniów. Do...

XLVI OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ – ZAWODY OKRĘGOWE

W środę, 8 stycznia 2020 roku odbędą się zawody okręgowe XLIV OWT. W naszym okręgu, spośród 322 uczniów z 23 szkół biorących udział w zawodach szkolnych, do zawodów okręgowych zakwalifikowało się 54 uczestników. Jest to jeden z najlepszych wyników w kraju. Do zawodów...

„MŁODY INNOWATOR” – edycja XIII 2019/2020

„MŁODY INNOWATOR” – edycja XIII 2019/2020 Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Doskonalenia Kadr, po raz 13-ty wspólnie z Towarzystwem Kultury Technicznej i Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów organizuje pod hasłem: Mam pomysł na innowacyjne...

Wyniki konkursu na najlepszą pracę magisterską w PŁ

W dniu 23.09.2019 r. odbył się finał XXXIV edycji dorocznego „Konkursu na najlepszą pracę magisterską w Politechnice Łódzkiej”, organizowanego przez Łódzką Radę SNT-NOT oraz Radę Uczelnianą FSNT NOT w Politechnice Łódzkiej. Do konkursu zgłoszono 9 prac magisterskich....

XLVI OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ

Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą w Warszawie, ul. Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, http://www.not.org.pl XLVI Olimpiada Wiedzy Technicznej po raz pierwszy będzie rozgrywana w nowej...

OFERUJEMY POMIESZCZENIA DO WYNAJĘCIA

W budynku Domu Technika oferujemy do wynajęcia pomieszczenia o powierzchni : 49 m² składające się z dwóch pomieszczeń (15 m² i 34 m²) na II p. 48 m² składające się z dwóch pomieszczeń (15 m² i 33 m²) na VII p. 90 m² składające się z czterech pomieszczeń (15 m², 33...

CZŁONKOWSTWO W KLASTRZE PGM

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż Łódzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT została przyjęta na Członka Klastra Polska Grupa Motoryzacyjna z dniem 27.05.2019 r. na podstawie  decyzji Zarządu PGM.

Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close